Посиняване на кожата

Посиняване на кожата: състояние известно, като цианоза и характеризиращо се с промяна в цвета на кожата, ноктите, склерите, видимите лигавици към сивосинкав или синьолилав нюанс. Състоянието настъпва вследствие на недостиг на кислород в тъканите (хипоксия). Сама по себе си цианозата не представлява заболяване, а е симптом за наличието на такова. Различават се два вида цианоза – централна и периферна.

Посиняването на кожата може да се дължи на:

 • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - попадане на чуждо тяло в дихателните пътища, отравяне с цианкалий, измръзване, хипотермия, влияние на голяма надморска височина, несмъртоносно удавяне, свръхдоза наркотици (хероин), химическо отравяне, растително отравяне.
 • Болести на дихателната система - емфизем, пневмония, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, белодробен оток, епиглотит, бронхиолит, круп, фиброзиращ алвеолит, берилиоза.
 • Болести на органите на кръвообращението - сърдечна недостатъчност.
 • Симптоми, признаци и отклонения от нормата - плеврит, хипервентилация, треска, шок.
 • Болести на нервната система - епилепсия.
 • Болести на органите на кръвообращението - болест на Бюргер (облитериращ тромбангиит), болест на Рейно, тромбоза, тромбофлебит, митрална стеноза, аортна стеноза, пулмонална стеноза, белодробна емболия, белодробна хипертония, инфаркт на миокарда.
 • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм - метхемоглобинемия, полицитемия.
 • Болести на нервната система - сънна апнея.
 • Външни причини за заболеваемост и смъртност - странични ефекти след прием на медикаменти (миодарон, дапсон, кордарон, кардиорон).
 • Новообразувания - рак на белия дроб.
 • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - тетралогия на Фало (Fallot’s trtralogy), трункус артериозус.
 • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - охроноза.
2.6/5 15 оценки

Заболявания при симптом Посиняване на кожата

Всички
Посиняване на кожата | Симптом
Нов код
ОТКАЖИ
© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook
Изработка на интернет портал от Valival