Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с други обстоятелства Проблеми, свързани с трудности за поддържане на нормален начин на живот Преумора

Преумора МКБ Z73.0

Преумора МКБ Z73.0 - изображение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ:
Синдрома на преумората представлява състояние на изчерпване на жизнените сили.
Към този синдром се причисляват и следните два синдрома:

 


Синдром на професионално изчерпване- професионален бърнаут.

Този синдром се наблюдава при помагащи социални професии. Те са свързани с решаване на проблемите на нуждаещи се хора от социално, психологическо, физическо и друг вид професионално съдействие. В такива условия работи медицинският персонал, психолози, социални работници, персонал в детски и старчески домове, чиновници в учреждения, телефонистки, продавачки и други.

Този синдром се наблюдава по-често при онези хора които работят в лоши битови условия, които имат ниски заплати, когато работят изморяваща и изтощаваща по обем и монотонност работа и др. Поради това, че служителите трябва ежедневно да изпълняват своите задължения, то негативните фактори с течение на времето кумулират и водят до едни или други психофизиологични и психосоматични прояви, както и до влошаване на физическото здраве.

 


Синдром на битово изчерпване - битов бърнаут.

Това е ново заболяване, което възниква в резултат на продължителния и тежък кризисен период на прехода към демократични промени. Промените в морално-етичните норми и ценностната система, корупция, престъпления, застрашеност на живота и имуществото, наплив на наркомани сред децата и прочее също водят до възникване на този синдром.


Много трудно преодолима фрустрационна бариера, до степен на невъзможност, са парите. Нейното изпълнение е трудно, до степен на стопиране. Членовете на трудовия колектия- семейството, не могат да си помогнат един на друг, поради гореописаните социални затруднения. Те живеят непрекъснато в условия на важни фрустриращи ситуации.


Спред S. Rozenzveig може да се отдиференцират следните видове фрустрации:
- Първична фрустрация, касаеща незадоволяване на биологични потребности.
- Вторична фрустрация, касаещанезадоволяване на потребности с психичен характер.
Друг вид е:
- Екзестенциална фрустрация, касае смисъла на живота, при която за индивида не съществуват „перспективи в живота".
- Групова, когато социалните условия и взаимодействия засягат група от хора.

 

 

Професионалният бърнаут рефлектира върху бита, и битовият бърнаут рефлектира върху професионалните задължения. Професионалният и битов бърнаут са взаимносвързани и взаимодействащи си, свързани с обратна вързка (feedback).

3.3, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Преумора МКБ Z73.0

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО