Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби Лица, обърнали се към здравни служби за медицински преглед и изследване Последващо изследване след лечение на злокачествено новообразувание Последващо изследване след комбинирано лечение на злокачествено новообразувание

Последващо изследване след комбинирано лечение на злокачествено новообразувание МКБ Z08.7

Последващо изследване след комбинирано лечение на злокачествено новообразувание МКБ Z08.7 - изображение

Злокачествените новообразувания се характеризират с абнормен растеж и неконтролируемо размножаване на клетките с потенциал за разпространение в различни части на тялото. За да бъде по-ефикасна терапията на злокачествените заболявания, често се използва комбинацията от различни методики: хирургично лечение, химиотерапия, лъчелечение (радиотерапия).

Химио- и радиотерапията могат да се използват, както самостоятелно за лекуване на туморните заболявания, така и като допълнителни методики. В някои случаи след хирургично отстраняване на малигнено новообразувание, се прилага химио- или лъчетерапия, за да се предпази пациента от рецидиви и метастазиране. В други случаи тези методи се използват за предоперативна подготовка, когато се цели например намаляване размерите на тумора, за да бъде по-лесно отстранен или за превръщането на иноперабилен в операбилен тумор.

Последващото изследване след комбинирано лечение на злокачествено новообразувание е необходимо, за да се оцени ефективността на проведената терапия и състоянието на пациента. Комбинацията на няколко метода на лечение често дава добри резултати, но в същото време може да причини сериозни странични ефекти.

Основните изследвания, които се назначават на пациента, са:

  1. лабораторни изследвания - пълна кръвна картина, биохимични изследвания, изследване на урина;
  2. инструментални методи – компютърна томография, ПЕТ скенер (позитронна емисионна томография).

От лабораторните резултати може да се установи: анемия, намален имунитет, нарушена коагулация, евентуално увреждане на бъбречната или чернодробната функция.

Изследването на туморните маркери също има важна роля, а именно проследяване състоянието на пациента и ранното установяване на рецидив на злокачественото заболяване.

Инструменталните изследвания като компютърната томография и ПЕТ скенерът позволяват детайлното изследване на тялото на пациента. Така могат да се открият далечни метастази в различни органи.

Чрез последващо изследване след комбинирано лечение на злокачествено новообразувание се оценява състоянието на болния, виждат резултатите от проведеното лечение и се преценява необходимостта от допълнителна терапия.

4.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки