Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини Усложнения от хирургични интервенции и терапевтични грижи, некласифицирани другаде Отмиране и отхвърляне на присадени органи и тъкани Отхвърляне на трансплантат на костен мозък

Отхвърляне на трансплантат на костен мозък МКБ T86.0

Отхвърляне на трансплантат на костен мозък МКБ T86.0 - изображение

Болест или реакция на присадката срещу реципиента (GVHD) е усложнение, което може да възникне след трансплантация на стволови клетки или костен мозък от донор, наречена алогенна трансплантация. Новите трансплантирани донорски клетки атакуват тялото на реципиента. GVHD не се случва, когато някой получава собствените си клетки по време на трансплантация, наречена автоложна трансплантация.

Преди трансплантацията се изследват тъканите и клетките от възможните донори, за да се проверят колко добре те съвпадат с индивида, на когото предстои трансплантацията. Отхвърляне на трансплантат на костен мозък е по-малко вероятно да се случи или симптомите ще бъдат по-леки, ако съвпадението е по-голямо. Шансът от поява на болест или реакция на присадката срещу реципиента (GVHD) е:

 • много нисък, когато даден индивид получава костен мозък или клетки от идентичен близнак
 • около 30-40 %, когато донорът и реципиентът са роднински свързани лица
 • около 60-80 %, когато донорът и реципиента не са роднински свързани лица

След трансплантация на костен мозък Т-клетките, намиращи се в присадката, атакуват тъканите на реципиента след възприемане на тъканите му като антигенно чужди. Т-клетките произвеждат прекомерно количество цитокини, включително TNF-α и интерферон-гама (IFNy). Широка гама от антигени на реципиента може да инициира болест или реакция на присадката срещу реципиента (GVHD), като сред тях са човешките левкоцитни антигени (HLAs). Реакция на присадката срещу приемателя може да се случи дори когато HLA-идентични братя и сестри са дарители. HLA-идентични братя и сестри или HLA-идентичен донори без роднинска връзка често имат генетично различни протеини (наречени малки хистосъвместими антигени), които могат да бъдат представени от молекулите на главния комплекс за тъканна съвместимост (МНС) на Т-клетките на донора, които виждат тези антигени като чужди и така сформират имунен отговор.

Въпреки че донорските Т-клетки са нежелани като ефекторни клетки на реакцията на присадката срещу реципиента, те са ценни за трансплантацията чрез предотвратяване на отхвърляне на присадения костен мозък от остатъчната имунна система на реципиента. В допълнение, тъй като трансплантацията на костен мозък често се използва за лечение на рак, главно левкемии, донорските Т-клетки са доказали, че имат ценен ефект при присадка срещу тумора. Голяма част от съвременните изследвания на алогенната трансплантация на костен мозък включват опити да се разделят нежеланите аспекти на Т-клетъчната физиология при реакция на присадката срещу приемателя и желаният ефект при присадката срещу тумора.

Съществуват два вида отхвърляне на трансплантат на костен мозък - остро и хронично. Симптомите при острата и хронична болест на присадката срещу реципиента варират от леки до тежки.

Острота или фулминантната форма на болестта на присадката срещу реципиента обикновено се наблюдава в рамките на първите 3 месеца след трансплантацията и е голямо предизвикателство поради свързаната заболеваемост и смъртност. Острата реакция на присадката срещу приемателя се характеризира със селективно увреждане на черния дроб, кожата, лигавицата и стомашно-чревния тракт. По-нови изследвания показват, че други прицелни органи на болестта на присадката срещу реципиента включват имунната система (хематопоетичната система, например костния мозък и тимуса) и белите дробове под формата на имунно-медииран пневмонит. Честите остри симптоми включват:

 • коремна болка или крампи, гадене, повръщане и диария
 • сухи или раздразнени очи
 • жълтеница (жълто оцветяване на кожата или очите)
 • кожен обрив, сърбеж, зачервяване на области от кожата

Хроничната реакция на присадката срещу реципиента започва след повече от 3 месеца след трансплантацията и може да продължи цял живот. Хроничните симптоми могат да включват:

 • сухота в очите или зрителни промени
 • сухота в устата, бели петна в устата и чувствителност към пикантни храни
 • умора, мускулна слабост и хронична болка
 • кожен обрив с повдигнати, обезцветени области, както и опъване или удебеляване на кожата
 • недостиг на въздух
 • вагинална сухота
 • загуба на тегло

Няколко лабораторни и образни изследвания могат да се направят, за да се диагностицира и мониторират проблеми, причинени от GVHD. Биопсия на кожата, лигавицата на устата или други части на тялото могат да помогнат потвърждаване на диагнозата.

След трансплантация реципиентът обикновено приема лекарства, които потискат имунната система. Това помага за намаляване на шансовете за развитие или за намаляване на тежестта на реакцията на присадката срещу реципиента.

Интравенозно приложение на глюкокортикоиди, като преднизон, са стандарт на лечение при остро или хронично отхвърляне на трансплантат на костен мозък. Използването на тези глюкокортикоиди е предназначено за потискане на Т-клетъчно медииран имунна атака към тъканите на реципиента. Въпреки това, при високи дози тази имунна супресия повишава риска от инфекции и рецидив на рака.

Прогнозата зависи от тежестта на реакцията на присадката срещу реципиента. Прогнозата е по-добра при пациенти, които са получили костен мозък с по-голямо съвпадение.

При някои случаи на отхвърляне на трансплантат на костен мозък може да се получи увреждане на черния дроб, белите дробове, стомашно-чревния тракт или други органи на тялото. Пациентите могат да бъдат изложени на риск от тежки инфекции.

Въпреки това много от случаите, остри или хронични, могат да бъдат лекувани успешно.

Успешното лечение на реакцията на присадката срещу реципиента не гарантира, че самата трансплантация ще успее при лечението на заболяването, заради което се е наложила трансплантация.

3.8, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Отхвърляне на трансплантат на костен мозък МКБ T86.0

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия