Дифузна травма на главния мозък МКБ S06.2

Дифузна травма на главния мозък МКБ S06.2 - изображение

Закрита черепномозъчна травма, която протича с общо мозъчна симптоматика и структурно увреждане на мозъка се нарича дифузна травма на главния мозък.
Дифузната травма на главата може да се прояви като:

 • Контузия на главен мозък;
 • Разкъсване на главен мозък;
 • Травматична компресия на главен мозък.

Мозъчна контузия като форма на черепно-мозъчна травма, е натъртване на мозъчната тъкан свързано с множество микрохеморагии, малки кръвоизливи в мозъчната тъкан. Контузия се среща в 20-30% от тежки наранявания на главата.

Церебралното разкъсване е вид черепномозъчна травма, която се проявява, когато тъканта на мозъка е механично нарязана или разкъсана.

Разликата между разкъсване и контузия се състои в това че при разкъсване на главен мозък мозъчните обвивки pia mater (меката мозъчна обвивка) и арахноидеята са разкъсани, докато при контузия на главен мозък не се нарушава тяхната целостта.

Дифузните наранявания могат да бъдат трудно откриваеми и голяма част от тези увреждания са микроскопични.
Дифузни травми се получават по механизъма на сили на линейно ускорение/забавяне. Ротационно ускорение са честа причина за дифузни наранявания; Тези сили са често срещани в дифузните наранявания на мозъка като например при мозъчно сътресение и дифузно аксонално нараняване.

Някои автори не одобряват терминът "дифузен",тъй като нараняването много често всъщност е мултифокално, с множество фокални нараняване.

Патофизиология и патоморфология на дифузна травма на главния мозък
Дифузното аксонално увреждане се представя без доловими промени или с множество хеморагични и нехеморагични зони с размер 5-15 мм, в които се установява разкъсване ретрахиране и дегенерация на аксоните. Засяга се бялото мозъчно вещество (най-често на границата с кората) при което настъпва увреждане на неврофибрилите в момента на травмата, това са първични мозъчни увреждания.

Дифузните наранявания, включват следното:
І.Първични мозъчни увреждания
1. Дифузна аксонална травма е широко разпространено увреждане на бялото мозъчно вещество, която най-често е като резултат от сили на линейно ускорение.
ІІ.Вторични мозъчни увреждания
1. Исхемична мозъчна травма като резултат от недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка, е една от водещите причини за вторично увреждане на мозъка след травма на главата.
2. Съдовите наранявания обикновено водят до смърт скоро след контузия. Въпреки че е дифузен тип нараняване на самия мозък, дифузно съдово нараняване обикновено е по-вероятно да бъде причинена от фокални наранявания.
3. Оток, често се наблюдава след черепно-мозъчна травма, може да доведе до опасно повишаване на вътречерепното налягане. Макар и отока, сам по себе си да е дифузен вид нараняване, той може да бъде като резултат както от дифузна така и от фокална травма.

Клинична картина на дифузна травма на главния мозък
Общо мозъчна симптоматика
І.Количествени промени в съзнанието

 1. Obnubilatio (замъгляване). Това е най-леката степен, при която словесния контакт с болния е запазен. Пострадалия е разсеяан, трудно се съсредоточава, не си спомня подробности от злополуката.
 2. Somnolentio (сомнолентност, сънливост). Болният е сънлив, в състояние на повърхностен или по-дълбок сън. Под въздействие на външни въздействия се събужда лесно, словесния контакт е налице, но отговорите са кратки.
 3. Sopor (сопор). Най-тежката степен на помрачено съзнание. Болният е в дълбок сън и реагира само на силни външни (предимно болкови) дразнители. Двигателните реакции са нецеленасочени. Словесният контакт е невъзможен. Рефлексите са запазени, гълтателния и кашличния са леко потиснати, не се контролират тазовите резервоари.
 4. Coma (кома). Безсъзнателно състояние, липсва второсигнална връзка с болния. Различават се три степени на коматозно състояние - повърхностна кома, дълбока кома, и "надмината кома".
 • При повърхностна кома словесният контакт с болния е напълно невъзможен. Не се наблюдават волеви и автоматични движения. При силни болкови дразнения се предизвикват защитни некоординирани движения.
 • При дълбоката кома липсва отговор при силни болкови дразнения, но понякога може да се наблюдава рефлекторно защитно движение, зенична реакция на светлина липсва.
 • При най-тежките черепномозъчни травми могат да се наблюдават две особени по своята клинична характеристика форми на кома:
 • Будна кома - болният лежи с отворени очи- "буден", но словесният контакт е невъзможен, липсва спонтанна и предизвикана двигателна активност.
 • Надмината кома - характеризира се с безсъзнателно състояние, пълно изчезване на безусловнорефлекторната дейност. Дихателната дейност се поддържа с респираторен апарат, а сърдечната дейност медикаментозно. Синоним на "напредналата кома" е мозъчната смърт.

За оценка на количествените промени на съзнанието се използва Глазгоу кома скалата.
ІІ. Качествени промени на съзнанието

 1. Делир. Най-важния белег на делир са халюцинациите (предимно зрителни).
 2. Аменция. За този синдром е характерна разкъсана мисловна дейност.

Разтройство на паметта - в раната фаза на травмата се проявява под формата на

 • ретроградна амнезия - липса на спомен за събития, предхождащи травмата,
 • антероградна амнезия - липса на спомен за събития, станали след травмата,
 • конградна амнезия - липса на спомен за времето преди и след травмата.

Нарушения на безусловнорефлекторните и вегетативните функции. Почти задължителни симптоми при черепномозъчна травма са:

 • Главоболие;
 • Гадене;
 • Повръщане;
 • Световъртеж;
 • Неустойчивост на равновесието;
 • Прилошаване при изправяне (ортостатичен колапс).

Диагностика на дифузна травма на главния мозък
Компютърната томография и ядрено-магнитен резонанс позволяват диагностицирането на контузията размер, разположение, и динамично развитие.

Класификация и диагностични критерии на дифузни аксонални наранявания в зависимост от тежестта на травмата въз основа на КТ изследване:

 • Дифузна травма І - При КТ изследване без видима интракраниална патология.
 • Дифузна травма ІІ - Цистерните се представят с изместване от средната линия с 0-5 мм.
 • Дифузна травма ІІІ (оток) Цистерните са притиснати или липсват, изместване на средната линия с 0-5мм.
 • Дифузна травма ІV Срединно изместване >5мм.

При електроенцефалография направена в раната фаза на мозъчната контузия, се установяват различни по степен нарушения на мозъчната биоелектрична активност с дифузен характер.

Лечение на дифузна травма на главата
Основни принципи на лечение:
І. Общи мероприятия
1. Осигуряване на пълноценно дишане и свободна проходимост на дихателните пътища;
2. Стабилизиране на хемодинамиката;
3. В зависимост от кръвното налягане болния се поставя в хоризонтално положение или с повдигната глава и гръден кош до 30 градуса;
4. Контрол и корекция на повишеното вътрчерпно налягане;
5. Колнтрол и корекция на нормотермия, централно венозно налягане, хематокрит, електролити и др., алкално-киселино равновесие,
ІІ. Специално медикаментозно лечение
1. Осмодиуретици;
2. Диуретици;
3. Течности и хранене;
4. Кортикостроиди;

Хирургично лечение. Своевременно повлияване на контузните огнища по оперативен път в болшинството от случаите решава съдбата на болния.

3.8/5 4 оценки

Симптоми и признаци при Дифузна травма на главния мозък МКБ S06.2

Всички
Дифузна травма на главния мозък | мкб S06.2
Нов код
ОТКАЖИ

ЗАБОЛЯВАНЕТО е свързано към

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook
Изработка на интернет портал от Valival