Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Фетална кръвозагуба Фетална кръвозагуба, неуточнена

Фетална кръвозагуба, неуточнена МКБ P50.9

Фетална кръвозагуба, неуточнена МКБ P50.9 - изображение

Към рубриката фетална кръвозагуба, неуточнена, се отнасят състояния, при които плодът губи кръв поради различни причини, най-честите от които са:

  • травматични увреждания;
  • патология от страна на пъпната връв или от страна на плацентата;
  • патологични анастомози между близнаците при многоплодна бременност и други;

Загубата на фетална кръв може да бъде в амниотичната течност, в майчиното кръвообращение. Част от кръвта може да се насочва към другия близнак. Поради незрялостта на феталния организъм и ограничените му компенсаторни възможности загубата и на минимално количество кръв може да доведе до сериозни последици.

Клиничната картина зависи от тежестта на кръвоизлива. Могат да се наблюдават прояви от лекостепенна анемия до прояви на хеморагичен шок с хипоксия, фетален-дистрес, нарушена сърдечна дейност и дори смърт на плода.

Чрез ултразвуково изследване по време на бременността и запис на сърдечните тонове може да се установи, ако има фетално страдание. Могат да се приложат и други методи като амниоскопия, фетоскопия, лабораторни изследвания и други.

Лечението на феталната кръвозагуба, неуточнена, зависи от количеството кръв, което губи бебето и от неговото състояние. В случаите, когато плодът е зрял, се прилага възможно най-бързо родоразрешаване. След това следва реанимация, кислородтерапия, поддържане на основните жизнени функции, извършва се кръвопреливане, прилагат се водно-солеви разтвори и други.

2.8, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО