Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Други инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период

Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период МКБ P39.8

Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период МКБ P39.8 - изображение

Към рубриката друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период, се отнасят неонаталният остеомиелит и остеоартритът. Те могат да се наблюдават като локализирана инфекция или да се развиват в хода на септично състояние.

Детските кости имат някои характерни особености, които благоприятстват тяхното инфектиране: наличие на терминални артериоли, които минават от метафизата към епифизарния хрущял. Луменът на тези артериоли е широк, налице е забавен кръвоток, което улеснява закрепванто на бактериални емболи. Инфекцията лесно може да премине чрез общите кръвоносни съдове от метафизата към епифизата на костта.

Остеомиелитът се комбинира с остеоартрит особено когато се засяга бедрената и раменната кост, чиито епифизи са разположени вътреставно. Понякога се засягат няколко кости и стави, особено при инфектиране със Staphylococcus aureus.

Причинителите на остеомиелита и остеоартрита са: Staphylococcus aureus, Klebsiella, Streptococcus gr. B, Candida и други.

Клиничната картина включва:

  • ограничени активни и пасивни движения на засегнатите крайници;
  • локален оток;
  • затопляне;
  • зачервяване;
  • повишена температура;
  • нарушено общо състояние;

Диагнозата на друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период, се базира на локалния статус и рентгеновото изследване. От лабораторните изследвания: увеличена СУЕ. Прави се микробиологично изследване за изолиране на етиологичния причинител от ставен пунктат. Хемокултурите са задължителни за изключване на сепсис.

Диференциална диагноза се прави с травматична парализа на раменния сплит и луксации.

Лечението включва антибиотици с добра костно-ставна проницаемост: гентамицин, цефалоспорини. При инфекция със стафилококова етиология се прилага линкомицин. Антибиотичното лечение трябва да продължи 2-4 седмици.

3.3, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период МКБ P39.8

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Друга уточнена инфекция, характерна за перинаталния период МКБ P39.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО