Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Други вродени инфекциозни и паразитни болести Вродена малария, причинена от Plasmodium falciparum

Вродена малария, причинена от Plasmodium falciparum МКБ P37.3

Вродена малария, причинена от Plasmodium falciparum МКБ P37.3 - изображение

Маларията, причинена от Plasmodium falciparum, е най-опасната форма на малария с най-висок процент на усложнения и смъртност. Преносители на заболяването са комари от род Anopheles.

Опасност за появата на вродена малария има основно в ендемичните райони. Маларийната инфекция крие риск както за майката, така и за плода. Тя води до тежко протичане на бременността, може да се наблюдава загуба на плода, преждевременно раждане или интраутеринна хипотрофия (забавяне на растежа).

Предаването на Plasmodium falciparum от майката на плода става през плацентата или през пъпната връв. За вродена малария говорим, когато се изолират маларийни плазмодии при новороденото в срок от седем дни след раждането или по-късно, ако няма възможност за следродилна инфекция чрез ухапване от комар или чрез преливане на кръв.

Клиничната картина на вродената малария, причинена от Plasmodium falciparum, включва: интермитентна треска, анемия, спленомегалия, церебрална исхемия, хепатомегалия, хипогликемия и хемоглобинурия с бъбречна недостатъчност.

Диагнозата се поставя с помощта на:

  • клиничната картина;
  • някои лабораторни изследвания;
  • микроскопско изследвание;
  • данни за пребиваване в ендемичен за маларията район;

Микроскопската диагностика се прави с капка кръв от пръста, с която се прави натривка на предметно стъкло, т.нар. „тънка капка’’, и до 10 пъти по-наситената, т.нар. „дебела капка’’. След специална обработка и оцветяване по Гимза се наблюдават еритроцитите и наличието на плазмодии в тях. Различните видове имат и специфични морфологични белези, които ги разграничават един от друг. Отрицателният резултат при микроскопското изследване не отхвърля наличието на малария. По-малка стойност имат различни серологични изследвания. Количеството паразити и левкоцити е показател за тежестта на заболяването.

Новородените с вродена малария, причинена от Plasmodium falciparum, се лекуват с различни противомаларийни препарати. СЗО препоръчва при лечението на маларията по време на бременност да се използва Хинин плюс Клиндамицин в началото на бременността (1-во тримесечие) и Артемизин комбинирана терапия, което действа в по-късните етапи (2-ри и 3-ти триместър).

3.8, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вродена малария, причинена от Plasmodium falciparum МКБ P37.3

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО