Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Вродени вирусни болести Вродена цитомегалвирусна инфекция

Вродена цитомегалвирусна инфекция МКБ P35.1

Вродена цитомегалвирусна инфекция МКБ P35.1 - изображение

Цитомегалвирусната инфекция е най-честата вродена инфекция. Тя засяга около 1-2% от новородените, но само малка част от тях имат изявена клинична картина.

Причинителят на заболяването е ДНК-вирус от групата на Herpes viridae, който може дълго време да остане в организма в неактивно, латентно състояние, без да настъпи инфектиране. Заразяването на плода става трансплацентарно, но може да настъпи и по време на раждането или след него – чрез майчината кърма.

Типичен хистологичен белег на вродената цитомегалвирусна инфекция са гигантските клетки с вътреядрени и цитоплазматични включения.

Клиничните прояви на заболяването могат да бъдат различни. Вродената цитомегалия може да протече като системна инфекция с картина на:

 • менингоенцефалит;
 • хепатит;
 • интерстициален нефрит;
 • пневмония;
 • хемолитична анемия;
 • тромбоцитопения;
 • интраутеринна хипотрофия;

Като последица от засягането на ЦНС се наблюдават микроцефалия, интрацеребрални калцификати, хориоретинит. Дори при субклиничните форми след време могат да се констатират сериозни отклонения: очни аномалии, загуба на слуха и други.

Диагнозата се поставя чрез изолиране на вируса от слюнката и урината. Правят се също така серологични тестове (IgM-ELISE), които обаче не са напълно сигурни.

Диференциална диагноза трябва да се направи с:

 • хемолитична болест на новороденото;
 • неонатален сепсис;
 • рубеола;
 • токсоплазмоза;
 • галактоземия;

Усложненията на вродената цитомегалвирусна инфекция са: слепота, чернодробна недостатъчност, глухота.

Лечението не е достатъчно ефективно. Прилагат се хиперимунен глобулин и Ганцикловир. Прогнозата е лоша, смъртността достига 30%.

3.3, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вродена цитомегалвирусна инфекция МКБ P35.1

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО