Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период Сърдечно-съдови нарушения, възникващи в перинаталния период Сърдечно-съдово нарушение, възникващо в перинаталния период, неуточнено

Сърдечно-съдово нарушение, възникващо в перинаталния период, неуточнено МКБ P29.9

Сърдечно-съдово нарушение, възникващо в перинаталния период, неуточнено МКБ P29.9 - изображение

Сърдечно-съдовата система на новороденото е все още незряла, което и обуславя нейната чувствителност към редица вредни въздействия.

Етиологията на сърдечно-съдовите нарушения може да бъде различна. Най-честите причини са:

  • вродени сърдечни малформации;
  • инфекциозни заболявания;
  • тежки анемии;
  • метаболитни нарушения;
  • сепсис и други;

В някои случаи не може да се установи причината за сърдечно-съдовите нарушения. Тези състояния се класифицират в рубриката сърдечно-съдово нарушение, възникващо в перинаталния период, неуточнено.

Клиничната картина включва най-често: аритмии, развитие на сърдечна недостатъчност, задух, цианоза, хипотония и други.

Диагнозата на сърдечно-съдовите нарушения се поставя основно чрез ЕКГ, Холтер (24 часов запис), ЕхоКГ, рентгенография на гръден кош.

Лечението на сърдечно-съдово нарушение, възникващо в перинаталния период, неуточнено, може да бъде консервативно, а при липса на ефект се преминава към инвазивни методи на терапия. Медикаментозната терапия цели подобряване на контрактилитета, овладяване на ритъмно-проводните нарушения, намаляване на работата на сърцето при сърдечна недостатъчност. Вродените сърдечни малформации се коригират оперативно. При тежки ритъмно-проводни нарушения може да се постави пейсмейкър.

3.4, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия