Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Родова травма Родова травма на периферната нервна система

Родова травма на периферната нервна система МКБ P14

Родова травма на периферната нервна система МКБ P14 - изображение

Понятието родов травматизъм включва увреждания, които настъпват по време на родовия акт. Засягат се около 2-6% от всички новородени. Увреждането на периферната нервна система спада към механичния родов травматизъм.

Рисковите фактори за родова травма на периферната нервна система са:

  • едър плод;
  • тесен таз;
  • атипични и неправилни предлежания на бебето;
  • приложение на инструменти (форцепс, вакуум екстрактор);

Най-често срещаното увреждане на периферната нервна система е това на раменния сплит. Има три типа парализа на раменния сплит:

горен тип ( на Дюшен Ерб) - При този тип са засегнати три коренчета на С4, С5, С6 - шиен сегмент, участващи във формирането на раменното нервно сплетение. Нарушава се инервацията на абдукторите, външните ротатори и флексори на предмишницата, супинаторите и екстензорите на китката. Ръката на детето заема специфична позиция - виси до тялото, вътрешно е ротирана, а китката е пронирана. Намален е мускулният тонус на ръката.

долен тип (парализа на Dejerine - Klumpke) - увреждането обхваща коренчетата на последните два шийни и първия гръден сегмент ( С7, С8, Тh1), участващи в образуването на плексуса. Парализирани са сгъвачите на китката и пръстите на ръцете, и късите мускули на ръката. Функционално са засегнати лакътната, гривнената става и пръстите. Волевата двигателна активност е невъзможна.

смесен (тотален) тип - Среща се най-рядко. Свързва се с трайни увреди на цялото нервно сплетение. Наблюдава се вяла парализа на крайника, той е изтънен, хипотрофичен (с намален обем и слабост на мускулатурата). Често се добавя и синдрома на Клод Бернар Хорнер, който се характеризира с птоза (изпадане на клепача), миоза (късогледство), енофталм (хлътване навътре на очните ябълки), който говори за прекъсване на симпатиковите влакна на първи гръден корен.

Макар и по-рядко са възможни увреждания и на други периферни нерви - радиалния, седалищния, диафрагмалния, ларингеалния нерв. Като засягането на последните два може да бъде животозастрашаващо за бебето. Двустранното увреждане на ларингеалния нерв и диафрагмалния нерв може да доведе до тежка дихателна недостатъчност и смърт на бебето.

Повече информация за различните родови травми на периферната нервна система можете да прочетете тук:

Диагнозата родова травма на периферната нервна се поставя чрез ядрено-магнитен резонанс или като се направи електромиограма, чрез която се изследва проводимостта на нервите.

Лечението зависи от вида на травмата. В някои случаи консервативното лечение дава добър резултат, в други се налага оперативно лечение, а в трети (най-тежките увреждания) се прилага симптоматична терапия за облекчаване състоянието на новороденото.

3.3, 4 гласа

ВИДОВЕ Родова травма на периферната нервна система МКБ P14

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки