Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Други акушерски състояния, некласифицирани другаде Други болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период

Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период МКБ O99.0

Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период МКБ O99.0 - изображение

Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период се среща сравнително често.

Най-голямо значение от всички кръвни заболявания имат анемиите.

По време на бременност се увеличава количеството плазма и относително намаляват червените кръвни клетки и се установява псевдоанемия.

Тя се изразява с намалено количество на червените кръвни клетки и хемоглобина. Бременността може да бъде провокиращ фактор за развитие на някои кръвни заболявания, като анемичния синдром оказва влияние върху развитието и на плода.

Към анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период принадлежи остра кръвоизливна анемия.

Причини за тази анемия могат да бъдат всички акушерски усложнения свързани с голяма кръвозагуба, както и всички други познати причини за остра кръвоизливна анемия.

Клиничната картина се характеризира с 2 фази:

  • първата, която продължава 2-3 дни и е налице повишено кръвосъсирване и намаляване на циркулиращия обем кръв в кръвностните съдове без изява на признаци на анемия.
  • втора - възтановяване на кръвния обем и манифистиране на анемичния синдром.

Клиничната картина се характеризира с бързо влошаване на общото състояние, побледняване, изтиване на крайниците, кожата става влажна и се стига до загуба на съзнание с намаляване на общия обем циркулираща кръв.

Компенсаторните механизми на костния мозък увеличават образуване на червени кръвни клетки. Увеличава се броя на белите кръвни клетки и тромбоцитите.

Лечение при кръвозагуба в ограничено количество е постелен режим за няколко дни и поемането на течности в по-голямо количество. Обилните кръвоизливи налагат своевременно заместване на загубеното количество кръв - в началото с физиологични разтвори, плазма или плазмозаместители. Количеството кръв което се прелива е задължително да бъде равно или малко повече от загубената.

Към анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период принадлежи желязодефицитна анемия.

Желязодефицитната анемия е най-честото срещано заболяване по време на бременността.

Причината за развитието и е железен дефицит. Желязото участва в биологичните процеси на организма, но доминиращата му роля е в изграждането а хемоглобина.

Железният дефицит се получава поради няколко причини:

  • Повишена загуба.
  • Нарушена резорбция.
  • Повишена консумация.  

По време на бременността се повишава нуждата от желязо за допълнително кръвообразуване и за плода. Желязодефицитната анемия се развива по време на бременността по-често, особено когато бременността е съпроводена с допълнителни заболявания на храносмилателния тракт и неправилното хранене.

Патогенетично заболяването се характеризира с нарушаване на еритропоезата, намалено образуване на хемоглобин, което води до развитие на анемия. Настъпилите изменения нарушават транспорта на кислород, това води до страдание на плода и родилката.

Клиничната картина се характеризира с обща отпадналост, лесна уморяемост, сънливост и болки в областта на гърдите. Главоболието е един от постоянните симптоми. Кожа и лигавици бледи.Появяват се ритъмни нарушения в сърдечната дейност.

От клинично лабораторните данни е характерно намаляване на серумното желязо, понижаване на хемоглобин и хематокрит, както и червените кръвни клетки.

Лечението е с железни препарати, витамин С. При тежки форми желязото се въвежда венозно, а при неповлияване от лечение се препоръчва кръвопреливане.

Към анемия усложняваща бременността, раждането и послеродовия период принадлежи хиперхромна анемия.

Хиперхромна мегалобластна анемия при бременните се развива поради намалено количество на фолиева киселина в организма.

Причините за това страдание са няколко:

  • Повишени нужди от желязо по време на бременността, което се изразходва за плода, плацентата и нарастналият брой еритроцити (червени кръвни клетки).
  • Недостатъчно и непълноценно хранене преди и по време на бременността.

Клиничната картина се манифестира през втората половина на бременността с влошено общо състояние, бледи кожа и лигавиците с лек жълтеникав отенък. Лице подпухнало, коса суха, чуплива, език полиран. От страна на нервната система се наблюдават засягане на периферните нерви. Установява се оплаквания от страна на храносмилателния тракт и подут корем. След раждането състоянието се подобрява.

За диагнозата основно значение има установяването на мегалобласти, стойностите на MCV и MCH.

Лечението е с фолиева киселина и витамин В12.

1.5, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Анемия, усложняваща бременността, раждането и послеродовия период МКБ O99.0

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО