Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения, свързани предимно с послеродовия период Усложнения от анестезия в послеродовия период Усложнение от анестезия в послеродовия период, неуточнено

Усложнение от анестезия в послеродовия период, неуточнено МКБ O89.9

Усложнение от анестезия в послеродовия период, неуточнено МКБ O89.9 - изображение

Усложнение от анестезия в послеродовия период се срещат сравнително рядко.

Усложненията от анестезия могат да бъдат от различно естество, но едно сравнително често срещано усложнение е забавеното възстановяване след анестезия.

Забавеното възстановяване след анестезия се характеризира със забавено възстановяване на нормалните физиологични функции, подвижността и сетивността след преминаване на действието на местна или обща анестезия.

Усложнения от анестезия в послеродовия период, както и забавеното възстановяване след анестезия може да се дължи на различни причини.

От тях най-голямо значение се отдава на различни заболявания като сърдечни заболявания, белодробни заболявания, бъбречни или чернодробни увреждания.

Забавеното възстановяване след анестезия може да се наблюдава и след предозиране на анестетика, алергични реакции, грубо приложение, водещо до увреждане на нерва, неспазване на асептика и антисептика от страна на медицинското лице и други.

3.7, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО