Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения на раждането и родоразрешаването Други усложнения на раждането и родоразрешаването, некласифицирани другаде Друга инфекция в хода на раждането

Друга инфекция в хода на раждането МКБ O75.3

Друга инфекция в хода на раждането МКБ O75.3 - изображение

Друга инфекция в хода на раждането включва септицемия в хода на раждането.

Септицемията представлява инфекциозно заболяване, което се характеризира с наличние на първично огнище от което настъпва хематогенна дисиминация на причинителя и полиорганно заясгане.

Причинител на заболяването могат да бъдат састафилококи, стрептококи, коли бактерии и други.

Характерно за септицемията е наличние на първично огнище, което често е инфектираното плацентарно бактериемия и развитие на септично състояние.

Клиничните прояви при друга инфекция в хода на раждането се харакетризират с:

  • Увредено общо състояние с прогресираща интоксикация.
  • Повишаване на температура с втрисане.
  • Адинамия и отслабване.
  • Помрачаване на съзнанието.
  • Може да се наблюдава увеличаване на черния дроб и слезката.

При септицемията могат да се наблюдават кожни обриви разнообразни по локализация и характериситика.

Наблюдават се  учестено дишане, ускорена сърдечната дейност,  приглушени тонове и артериална хипотония.

В напреднал стадий заболяването се характеризира с тежко засягане на целия организъм при което се наблюдава развите на респиратнорен дистрес синдром, септичен ендокардит, септикотоксичен хепатит, увреждане на бъбреците и храносмилателната система.

При задълбочаване на състоянието може да настъпи септичен шок.

За диагнозата друга инфекция в хода на раждането основно значение имат клинико - лабарторните изследвания и изолиране на причинителя в хемокултура.

Задължително при стрептококова сепртицемия е незабавна хоспитализация на болния в интензивните отделения на болницата.

При септицемия се прилагат антибиотици от различни групи в зависимост от причинителя.

Могат да се приложат методи за прочистване на кръвта като плазмафереза, плазмаабсорбция и други.

Евентуалното хирургичното лечение се изразява в отстраняване на гнойното огнище, което предизвиква септицемия.

Прогнозата при септицемия не е добра.

Въпреки адекватното лечение леталитетът все висок. Важно е навременно да бъдат лекувани заболяванията, които могат да се усложнят със сепсис.

4.5, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО