Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения на раждането и родоразрешаването Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд [vasa praevia]

Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд [vasa praevia] МКБ O69.4

Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд [vasa praevia] МКБ O69.4 - изображение

Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд е сравнително рядко срещано усложнение.

Съществуват различни аномалии в прикрепянето на пъпната връв.

Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд зависи от дължината на аномалиите на пъпната връв. Нормално пъпната връв бива с дължина 50-60 см и се прикрепва централно към плацентата.

Различават се следните аномалии в прикрепването на пъпната връв:

  • Insertio lateralis (странично прикрепване).
  • Insertio marginalis (прикрепване към ръба на плацентата).
  • Insertio vilamentosa (прикрепване за околоплодните ципи).

От всички аномалии на пъпната връв най-голямо значение има ципестото прикрепване на пъпната връв - insertio vilamentosa.

При тази аномалия пъпната връв не се прикрепва към плацентата, а към феталната повърхност на околоплодните ципи.

При това патологично прикрепване залавянето на пъпните съдове е на различно разстояние от ръба на плацентата.

Липсват достатъчно анастомози, което води до нарушаване храненето на плода с развитие на интраутеринна ретардация, а в тежките случаи и до смърт на плода.

По време на раждането поради притискане на предлежащите съдове от предлежащата част на плода може да настъпи асфиксия на новороденото.

При разкъсване на съдовете след пукване на околоплодния мехур настъпва загуба на фетална кръв, която може да доведе до анемия у новороденото, а в тежки случаи и до неговата смърт.

Диагнозата раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд се поставя много трудно. Основно значение имат ехографията, амниоскопията. Към аномалията може да ни насочи данните за фетално страдание при всяка контракция, поради притискане на предлежащите съдове от предлежащата част на плода.

При установяването на аномалията и възникването на родова дейност раждането трябва да завърши максимално бързо, поради сериозна опасност за живота на плода.

2.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО