Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения на раждането и родоразрешаването Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв

Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв МКБ O69

Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв МКБ O69 - изображение

Раждане и родоразрешаване с  усложнения от страна на пъпната връв се срещат сравнително често.

Съществуват множество усложнения от страна на пъпната връв, които да затруднят в голяма степен процеса на раждане.

Аномалиите на пъпната връв могат да се представят в няколко аспекта:

 • Аномалии в прикрепването на пъпната връв.
 • Аномалии в дължината на пъпната връв.

Към раждане и родоразрешаване с  усложнения от страна на пъпната връв включва:

 • Раждане и родоразрешаване, усложнени с пролапс на пъпната връв.
 • Раждане и родоразрешаване, усложнени с усукана около врата пъпна връв, с компресия.
 • Раждане и родоразрешаване, усложнени, с друго затягане на пъпната връв.
 • Раждане и родоразрешаване, усложнени с къса пъпна връв.
 • Раждане и родоразрешаване, усложнени с предлежание на съд (vasa praevia).
 • Раждане и родоразрешаване, усложнени с увреждане на съдовете на пъпната връв.
 • Раждане и родоразрешаване с други усложнения от страна на пъпната връв.
 • Раждане и родоразрешаване с  усложнения от страна на пъпната, неуточнени.

Аномалии в прикрепването на пъпната връв могат да бъдат от различно естество.

Много често пъпната връв се прикрепва към плацентата странично, относително централно, тя може да бъде прикрепена и на ръба на плацентата.

Клиничното значение на различните видове прикрепвания на пъпната връв през време на бременността е незначително. Когато пъпната връв се прикрепя към околоплодните ципи, се наблюдава ципесто прикрепване. При тази аномалия пъпните съдове са прикрепени на различно разтояние от ръба на плацентата.

По време н абременността поради липсата на достъчно анастомози се нарушава вътрематочното развитие на плода, който в отделни случаи може да загине поради нарушаванена трофиката.

По време на раждане поради компресия на предлежащите съдове от предлежащата част на плода може да настъпи асфиксия (поради липса на кислород и нарушена трофика) на плода. Когато съдовете на околоплодните ципи са разположени към вътрешния отвор на маточния канал, се касае за ниско разположени съдове. При разкъсване на кръвоностните съдове на пъпната връв след пукането на околоплодния мехур започва загуба на кръв от плода, която може да доведе до неговата смърт.

Аномалии в дължината на пъпната връв са разнообразни по характер.

Обикновено пъпната връв е дълга около 50-60 см, а патологични отклонения в дължината могат да бъдат:

1) Къса пъпна връв - когато пъпната връв е с по-малка дължина от 30-35 см при плацента разположена на дъното на матката, и когато плацентата е ниско разположена, пъпната връв е по-къса от 20 см. Етиологично може да има следните случаи:

 • Абсолютно къса пъпна връв е когато нейната дължина е в посочените по-горе параметри.
 • Относително къса - когато дължината и е нормална, а в някои случаи и по-голямо, но скъсяването и е станало поради увиването и около врата, тялото или крайниците на плода.

Тази аномалия се среща по-често, от колкото абсолютната къса пъпна връв. Предизвиква се от движенията на плода и има особено значение по време на раждането, което е затруднено и забавено поради задържане на предлежащата част. Усложненията които могат да настъпят са:

 • асфиксия на плода (задушаване), поради смущения в трофикатаму заради нарушената кръвна циркулация.
 • преждевременно отлепване на плацентата или скъсване на пъпната връв.

2) Пъпна връв с по-голяма дължина от 60 см се нарича дълга пъпна връв. Описани са случаи, когато дължината и е достигнала от 120-300 см. Усложненията, които могат да настъпят са завивания около плода, образуване на истински възли, предлежание и пролабиране (изпадане)по време на раждане. Истинските възли се образуват при движение на плода и преминаване през бримка на пъпната връв.

Засягане на истинския възел по време на бременността е рядко явление, но по време на раждането може да доведе до смърт на плода, ако не се диагностицира своевременно и раждането не завърши бързо.

Съдовете на пъпната връв са зобиколени от вартонова пихтия, която ако е недостатъчно развита, довежда до тънка пъпна връв. Опаността за плода при нея е, че при натиск се намалява лумена на кръвоностните съдове и по този начин се нарушава храненето на плода.

Патологоанатомични промени могат да се наблюдават и в кръвоностните съдове на пъпната връв. Артериите могат да бъдат една или три.

Лъжливи възли са завъртания на пъпните съдове във вартоновата пихтия и са с различна големина.

3.0, 4 гласа

ВИДОВЕ Раждане и родоразрешаване с усложнения от страна на пъпната връв МКБ O69

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки