Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения на раждането и родоразрешаването Неуспешна индукция на раждането Друга неуспешна индукция на раждането

Друга неуспешна индукция на раждането МКБ O61.8

Друга неуспешна индукция на раждането МКБ O61.8 - изображение

Индукцията на раждането представлява метод, който се изразява в изкуствено предизвикване на маточни контракции, чрез които се постига едно програмирано раждане.

Най-често индукция се предприема в случаите, когато съществува някакво показание от страна на майката или плода, което е такова, че продължаващата бременност представлява известен риск за тяхното здравословно състояние.

От всички проведени индукции от време на време се наблюдава и някоя друга неуспешна индукция на раждането като причините за това могат да бъдат от различно естество.

Честотата на индукцията варира в рамките между 10 и 12 % от всички осъществили се раждания.

Индикация за индукция на раждането могат да бъдат наличен диабет, прееклампсия, Rh-изоимунизация, преносване, наличие на пукнат околоплоден мехур без появата на родова дейност, наличие на плод с малформации или загинал такъв, наличие на ретардация и други.

Условия за провеждането на индукция са:

  • Наличие на добро състояние и необходимата зрялост на плода.
  • Благоприятни условия от страна на статуса, което се определя с Bishop score.
  • Възможност за проследяване на състоянието на плода чрез КТЗ през цялото време на индукцията.
  • Възможност за бързо преминаване към Цезарово сечение в случай, че това се наложи.
  • Не на последно място е съгласието на бременната, което се потвърждава чрез подписването на информирано съгласие.

Индукцията на раждането може да се осъществи с медикаменти (окситоцин, простагландини) или инструментални методи.

Друга неуспешна индукция на раждането може да се наблюдава при употребата на дезминоокситоцин.

Той представлява окситоцинов аналог във вид на букални таблетки от 50 UI.

Неуспехът на индукцията идва от това, че препаратът се дозира по-трудно поради факта, че не може да се прецени степента на резорбция и усвояване.

Прилага се по една таблетка през 30 минути букално като с вземането на всяка нова таблетка, старата се изхвърля.

Честотата на страничните му ефекти е по-висока поради, което препарата се използва по-рядко в акушерската практика.

3.8, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО