Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването Медицински грижи за майката при други установени или предполагаеми патологични състояния на плода Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация

Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация МКБ O36.0

Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация МКБ O36.0 - изображение

Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация са задължителни, поради висок риск за загиването на плода вътреутробно.

Резус-изоимунизация на плода и новороденото представлява вид кръвногрупова несъвместимост между майката и плода, която възниква в случаите, когато майката е с кръвна група Rh (-), а плода Rh (+).

Резус факторът представлява протеин, който е разположен в липидната съставка на еритроцитната мембрана.

За да се получи Rh - изоумунизация в зависимост от генетичните закони е необходимо майката да е с кръвна група Rh (-), а бащата Rh (+), като детето унаследява Rh принадлежноста на бащата.

Изоимунизацията настъпва вследствие на попадането на еритроцити от феталната кръв в кръвообращението на майката. В тези случаи имунната и система на майката реагира като изработва антитела първо от клас IgM, после от клас IgG.

Първия вид антитела не преминават през плацентарната бариера и поради тази причина при първа бременност конфликт не се развива. Конфликт при първа бременност може да се наблюдава поради предшестващо кръвопреливане, което не е съобразено с Rh фактора.

Вторият вид антитела преминават през планцентарната бариера и навлизат в кръвообращението на плода, където се свързват с еритроцитите и причиняват тяхната хемолиза в слезката и други органи на ретикулоендотелната система.

Резус-изоимунизацията може да стане по време на раждане, при извършване на амниоцентеза, кордиоцентеза, отлепване на плацентата, при спонтанен или предизвикан аборт, кръвопреливане и други процедури.

За да настъпи имунизация е достатъчно много малко количество кръв фетална кръв около 0,1 милилитра.

Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация са задължителни, поради висок риск от увреждане или загиване на плода.

Вследствие на настъпилата имунизация настъпва хемолитична анемия, която води до сърдечна недостатъчност, настъпва тежък оток, който засяга плода и плацентата. Когато хемолитичния процес е силно изразен може да се стигне до интраутеринното загиване на плода.

Хемолитичният процес се съпътства от увеличаване на стойностите на билирубина. Плодът е с различна по степен изразена жълтеница, която колерира с тежестта на хемолитичния процес. Жълто оцветени са и околоплодните води.

За поставяне на диагнозата Rh изоимунизация основно значение имат анамнезата, серологичните изследвания (установяване на Rh антителе), ехография (типични ехографски маркери, които свидетелстват за наличието на изоимунизация), спектрофотометричен анализ (изследване на околоплодната течност и определяне на количеството билирубин в нея, което колерира с тежестта на хемолитичния процес).

Резултатите от спектрофотометричен анализ се нанасят на зоната на Liley, като се определя тежестта на хемолитичния процес. В зависимост от това се определя поведението, което може да бъде очаквателно и активно - родоразрешение. За поведението голямо значение има и срока на бременността.

Медицински грижи за майката при резус-изоимунизация се изразяват в хоспитализиране на бременната и наблюдение на състоянието на плода.

Извършват се множество изследвания, които показват моментното състояние, както на майката, така и на плода.

Медицинските грижи имат за цел справяне с проблема, като това може да стане чрез прекъсване на бременността, в случаите, когато плода може да се справи с извънутробния живот или интраутеринно кръвопреливане, когато е твърде незрял.

Медицински грижи за майката при резус-имунизация на плода изискват повишено внимание и наблюдение на бременната с цел преминаване към спешно родоразрешение в случай, че състоянието на плода се влоши.

Всяка бременна подлежи на хоспитализация. Извършват се множество изследвания, за да се добие представа за състоянието на майката и плода. Извършват се предоперативни консултации.

3.0, 6 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО