Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Медицински грижи за майката, свързани със състоянието на плода и околоплодния мехур и възможни усложнения в хода на родоразрешаването Медицински грижи за майката при диагностицирано или предполагаемо неправилно предлежание на плода Медицински грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода

Медицински грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода МКБ O32.8

Медицински грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода МКБ O32.8 - изображение

Медицински грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода са задължителни при всяка една бременна.

Атипични се наричат всички предлежания, които са различни от предно-тилно предлежание.

Характерно за атипичните предлежания е, че е възможно вагинално раждане, но то може да протече значително по-продължително, със значително по-големи усилия и травма, както за родилката, така и за плода в сравнение с наличието на предно-черепно предлежание.

За патологично предлежание се говори във всеки случай, в който плода не може да се роди жив и не травмиран през естествените родови пътища.

Предвид риска, който крие всяко едно неправилно предлежание както за майката, така и за плода е задължително да се извършват оптимални медицински грижи за всяка една бременна.

Медицинските грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода са много необходими.

Голяма част от неправилните предлежания се установяват след появата на активна родова дейност, нарушаване на целостта на околоплодния мехур и напредване на разкритието на маточната шийка.

Поставянето на диагнозата става чрез вагиналното изследване, което е добре да се извърши от много опитен акушер-гинеколог.

Медицинските грижи за майката при друго неправилно предлежание на плода се изразяват в хоспитализация, взимане на необходимите изследвания в случай, че се наложи спешна оперативна интервенция, състоянието на плода се проследява ежедневно посредством КТЗ.

Чрез ултразвук се определя, количеството на околоплодната течност, локализацията плацентата, приблизителната телесна маса на плода, дължината на маточната шийка, извършва се доплерово изследване за определяне състоянието на плода.

3.5, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО