Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Други увреждания на костно-мускулната система и съединителната тъкан Биомеханични нарушения, некласифицирани другаде

Биомеханични нарушения, некласифицирани другаде МКБ M99

Биомеханични нарушения,  некласифицирани другаде МКБ M99 - изображение

Към деструкция на гръбначния стълб, некласифицирана другаде, спадат сегментарна или соматична дисфункция, комплексна сублуксация (вертебрална), стеноза на спиналния канал при луксация, костна стеноза на спиналния канал, съединително-тъканна стеноза на спиналния канал, костна и сублуксационна стеноза на спиналния канал, междупрешленна дискова стеноза на спиналния канал, костна и сублуксационна стеноза на интервертебралните отвори, съединително-тъканна и дискова стеноза на интервертебралните отвори и други биомеханични нарушения.

Луксациите и сублуксациите на втори до седми шиен прешлен са най-честите повреди на гръбначния стълб. Причината за това е:

-изразената нормална физиологична лордоза в шийния отдел на гръбначния стълб;

-телата на прешлените са с наклон напред;

-междупрешленните дискове са по-широки отпред;

-извънредно голямата подвижност в шията.

Механизмът на тези повреди е: флексионен, флексо-ротационен, екстензионен и компресионен. Видът на луксацията на гръбначния стълб се определя от проксимално стоящия прешлен.

Сублуксацията представлява изместване на проксималния ставен израстък спрямо дисталния, без загуба на контакт между съседните ставни плоскости. Пълната загуба на контакт между ставните плоскости води до пълна луксация. Освен чисти луксации са възможни и фрактури-луксации, при които клиничната картина е по-тежка и наместването е по-трудно.

Характеризира се с болки и ограничена подвижност на шията, като при пасивно раздвижване болката рязко се усилва. Положението на главата е принудително, шията е блокирана, отокът и болезнеността са отчетливи. Често се среща коренчева симптоматика, а така също и симптоми от притискане на гръбначния стълб. За уточняване на диагнозата е необходимо да се направят рентгенови снимки във фасова и профилна проекция.

Характерно за луксационни фрактури или фрактури с дислокация в поясния дял на гръначния стълб е, че има засягане на трите колонки от компресията, ротацията и срязващите сили. Това води до сублуксация и дислокация. Клиниката на луксационните фрактури е най-тежка. Болният се намира бездеен. Често се придружава с неврологичен дефицит - от малки коренчеви дразнения до пълна параплегия. Болките са много силни в областта на травмата. Има силно изразена контрактура на паравертебралната мускулатура. Забелязва се деформация отзад на гръбначния стълб. Рентгенографично се установява фрактурата и степента на дислокация във фасова и профилна проекция.

Лечението на сублуксациите е сравнително лесно. При лека степен на сублуксация е достатъчно само придаването екстензия в шията. След наместването шията се имобилизира в яка на Шанц за един до три месеца. Наместването на луксираните прешлени може да се постигне по 3 метода: едномоментна ръчна репозиция, постоянна черепна екстензия и по оперативен път.

3.5, 6 гласа

ВИДОВЕ Биомеханични нарушения, некласифицирани другаде МКБ M99

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия