Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи МКБ M05.3

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи МКБ M05.3 - изображение

Ставните заболявания са разнородна и изключително голяма група от заболявания, чийто брой надвишава 200. Серопозитивният ревматоиден артрит е едно от тях. Болестта възниква единствени при генетично предразположени пациенти, при които има доказана генетична асоциация с човешкия левкоцитен антиген HLA. Предполага се, че болестта стартира след преболедуване с вирусна инфекция (Epstein-Barr, Ретровируси и Парвавируси). Установено е, че ревматоидният артрит има автоимунен характер. Автоимунните заболявания са клас заболявания, при които клетките на имунната система, освен инфекциозните клетки фагоцитират (поглъщат и разрушават) собствените клетки. За съжаление автоимунните заболявания рядко се ограничават в само един орган. Поради същата причина се наблюдава ревматоидният артрит със засягане на други органи и системи. За щастие тези усложнения са редки, като честота на отделните органни усложнение варива от 1 до 5%.

Основни таргетни органи на ревматоидния артрит са сърцето и нервната система. Патогенетичната каскада стартира от възникването на ревматоиден васкулит. Васкулитът представлява възпаление на съдовия ендотел. Възпалението на съдовата стена не е от инфекциозен характер, но въпреки това настъпват смущения в регионалното кръвообращение.

Вътрешната обвивка на сърцето анатомично се определя като ендокард, чието възпаление се назовава като ендокардит. Но възпалителният процес нерядко се разпространява и достига до сърдечните клапи.Ревматоидният артрит със засягане на други органи и системи Като резултат настъпват сърдечни клапни пороци. Сигнификантен за митрална инсуфициенция е върховият, почти холосистолен шум, с духащ характер. Обикновено пропангира (разпространява) към аксилата, с различен в началото интензитет, но най-малко 2/6 степен с усилен III тон. Втори по честота е мезодиастолният шум на Carey-Coombs, който е резултат на релативна митрална стеноза. При аортна инсуфициенция на основата се установява ранен диастолен шум, който е високофреквентен, декресчендо и се чува най-добре по левия стернален ръб. Тези промени са разгледани като ендокардит и увреждания на сърдечните клапи при болести, класифицирани другаде.

Болестните промени в сърдечната мускулатура се изявяват като хронична сърдечна недостатъчност. Клинично се презентира със задух, умора и слабост, което е представено като миокардит при други болести, класифицирани другаде.

Към рубриката "перикардит при други болести, класифицирани другаде" са представени болестните изменения на перикарда вследствие на ревматоиден васкулит. Когато патологичния процес се разпространи из всички сърдечни слоеве се обуславя кардит на сърцето,който е представен като други сърдечни увреждания при други болести, класифицирани другаде.

Ревматоидният артрит със засягане на други органи и системиСлед дългогодишна заболеваемост при серопозитивен ревматоиден артрит се нарушава сензорната и моторната дейност на периферната нервна система. Дължи се на васкулит, който нарушава на изхранването на нервната тъкан. Клинично се презентира с болка, скованост, нарушена двигателна функция. Клиничната картина е част от полиневропатиите при други костно-мускулни увреждания

Клиничната картина на ревматоидния артрит със засягане на други органи и системи е разнообразна и зависи от органната локализация.

При съмнение за взаимовръзка между настоящата клинична симптоматика и ревматоидния артрит, лекарят провежда подробно лекарско интервю. То обхваща сегашните оплаквания, минали заболявания, фамилна обремененост, както и рисковите, професионалните и социалните фактори.

Диагнозата на болестта се уповава на клиничните и параклиничните данни. Провеждат се кръвни и инструментални изследвания. От лабораторните данни водещо значение имат положителният ревматоиден фактор и антинуклеарните антитела. Те доказват наличието на серопозитивен ревматоиден артрит. От образните изследвания основна роля имат различните дялове на ултразвуковото изследване (артросонография, ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография).

Лечението на ревматоидния артрит със засягане на други органи и системи се базира на добрия терапевтичен контрол на основното заболяване, а именно серопозитивния ревматоиден артрит.

3.4/5 7 оценки

Симптоми и признаци при Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи МКБ M05.3

Всички

Лечение на Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи МКБ M05.3

Всички

Продукти свързани със ЗАБОЛЯВАНЕТО

Библиография

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2950222/

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи | мкб M05.3
Нов код
ОТКАЖИ

ЗАБОЛЯВАНЕТО е свързано към

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook
Изработка на интернет портал от Valival