Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кожата и подкожната тъкан Болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация

Болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация МКБ L55-L59

Болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация МКБ L55-L59 - изображение

В рубриката "Болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация" са включени заболявания, предизвикани от слънчевата светлина - фотодерматози и йонизиращите лъчения - радиационен дерматит.

Фотодерматозите възникват и протичат остро, хронично или рецидивиращо при нормална или променена чувствителност към слънчевата светлина след краткотрайни или продължителни въздействия. Фотодерматозите се делят на фототравматични, генетични и метаболитни, фототоксични и фотоалергични, дерматози, влошаващи се от слънчевата светлина, и идиопатични.

В етиологията на увреждане на кожата от йонизиращи лъчения участват радиоактивните елементи, които излъчват частици, и рентгеновите лъчи. Уврежданията се предопределят от характера, дозата, локализацията и площта на облъченото кожно поле. Последват промени в ДНК с нарушение в нейната синтеза. Всеки вид йонизиращо лъчение притежава различна енергетична характеристика, което предопределя и промените в кожната тъкан или организма като цяло.

3.9, 8 гласа

ВИДОВЕ Болести на кожата и подкожната тъкан, предизвикани от радиация МКБ L55-L59

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия