Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Неинфекциозни ентерити и колити Улцерозен колит Улцерозен колит, неуточнен

Улцерозен колит, неуточнен МКБ K51.9

Улцерозен колит, неуточнен МКБ K51.9 - изображение

Под наименованието улцерозен колит, неуточнен се разбира самостоятелно възпалително (но не инфекциозно), предимно хронично рецидивиращо и в редки случаи – остро преходно, идиопатично, полипатогенно заболяване на лигавицата на дебелото черво с образуване на кървящи язви и дифузно кървене.

Дълго време за причинител на улцерозния колит се смятала бациларната и амебната дизентерия. Улцерации (язви) в дебелото черво се наблюдават при чревна туберкулоза, сифилис, коремен тиф, гонорея, при стафилококоза, по-рядко от салмонели, протозои, ентеровируси, актиномицети. Улцерации (язви) в дебелото черво се причиняват също от деструктивни протеолитични ензими, муциноза и др. Трета група причини представляват намалената защита или липсата на протективни (защитни) вещества в лигавицата срещу вторична бактериална инвазия, непълноценно хранене, недоимъкът на фолиева киселина, витамини, специално мастноразтворими. Четвъртата група заболявания, при които могат да се появят язви на колона, са алергопатии, хиперсензибилизация спрямо храни, мляко, глутен, действие на бактериални ендотоксини, реакции антиген-антитяло. Пета група са съдови увреждания, мезентериална тромбоза, невровегетативна дизрегулация, спастични състояния. Шеста група – медикаменти (кортикостероиди, салицилати, имуносупресори, антикоагуланти).

Улцерозен колит, неуточнен може да засегне хора от всякаква възраст, включително детската, но преобладава у млади хора, почти еднакво у двата пола, малко по-често у жените. Статистически проучвания установяват зачестяване през последните десетилетия, обаче с намаление на тежките, смъртоносни форми.

Патологоанатомично при улцерозен колит се установяват хеморагични инфилтрации, хронични възпалителни изменения, разширения, последвани от стенози и скъсяване на дебелото черво. Язвите обикновено са множествени, често свързани една с друга, надлъжно разположени, проникват в мукозата (лигавицата) и субмукозата, но рядко засягат мускулния слой на дебелото черво. Псевдополипите заедно с язвите представляват основен патогномоничен белег на заболяването. Цялата лигавица на дебелото черво е зачервена, оточна, покрита със слуз и кръв. Понякога в болестния процес са въвлечени малка част от дисталната част на илеума и апендикса.

Клинична картина на улцерозен колит, неуточнен
Улцерозният колит се проявява с кървава диария, коликообразни болки в долната част на корема, палпаторна болезненост по хода на цялото дебело черво или само в засегнатата част, загуба на телесна маса. При по-тежките случаи се повишава температурата, настъпва левкоцитоза, появява се анемия и се развиват множество усложнения. Изчезването на хаустрите, намалената около 20 пъти абсорбция на натриевите йони, загубата на калий и протеини, намаленият тонус на колона, който се оприличава на неактивна тръба със силно понижен мотилитет, в значителна степен обуславят клиничната картина. Началните прояви биват различни. Заболяването може да започне леко, с малко кръв в изпражненията и слаба краткотрайна или постоянна, но неизразена диария, без промени в протичането в продължение на много месеци. Началото обаче може да е драматично, с внезапна профузна диария, изхождане на голямо количество кръв и развитие на т.нар. остър токсичен мегаколон. Между тези две крайни степени съществуват няколко междинни степени, поради което се предлагат различни схеми за клиничните форми на улцерозния колит.

Диагнозата на улцерозния колит, неуточнен се установява по клиничната картина, данните от патоморфологичните и клинично лабораторните, биохимичните и микробиологичните изследвания на изпражненията, за да се изключат други форми на разязвявания на дебелото черво от инфекциозни причинители, като шигели, амеби и др. Диагнозата се потвърждава със сигурност чрез ректороманоскопия, фиброколоноскопия, биопсия и рентгеново изследване.

Универсална терапия за всички случаи от улцерозен колит понастоящем не съществува. Необходимо е индивидуализирано комплексно и пълноценно лечение съобразно тежестта и стадия на заболяването, общото състояние на организма и усложненията. През време на изостряне се предписват постелен режим, диета с високо енергетично съдържание, извършват се кръвопреливания и при показания се прибягва към хирургическо лечение.

3.0, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО