Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на апендикса

Болести на апендикса МКБ K35-K38

Болести на апендикса МКБ K35-K38 - изображение

Червеобразният израстък или апендиксът започва от сляпото черво. Апендиксът представлява закърняла част от силно развитото сляпо черво на тревопасните животни. При последните в него се извършва разграждането на някои съставки на растителната храна с помощта на бактерии. При месоядните животни апендиксът липсва или показва съвършено слабо развитие. Той е добре оформен само у човека и висшите маймуни.

Като всеки рудиментарен орган апендиксът показва значителна вариабилност в своето развитие. Средната му дължина е 7-8 см, но варира от 2 до 20 см. Дължина под 2 см, включително и пълна липса, както и такава над 20 см, е изключителна рядкост. Апендиксът е особено вариабилен по своето положение. Едно от най-честите болести на апендикса е възпалението на апендикса.

Освен остър и хроничен апендицит в болести на апендикса са включени и други заболявания като хиперплазия на апендикса, дивертикули на апендикса, фистули, апендикуларни отлагания.

Остър апендицит е остро възпаление на апендикса. Това е изключително често заболяване във всяка възраст. Апендицитът е преди всичко заболяване на млади индивиди от двата пола. Възпалението на апендикса заема първо място от заболяванията, които водят до остър хирургичен корем. Острият апендицит може да бъде:
- Остър апендицит с дифузен перитонит с перфорация и руптура.
- Остър апендицит с перитонеален абсцес - абсцес на апендикса.
- Остър апендицит, неуточнен - без перфорация, перитонеален абсцес, перитонит, руптура.
Повече за остър апендицит можете да прочетете при:

Други болести на апендикса са и други форми на апендицит. Тук се включват:
- Хроничен апендицит;
- Рецидивираш апендицит.
Развитието на директно хронично възпаление в апендикса, без предхождащо го остър възпалителен процес и изключително рядко състояние. Най-често се развива на базата на остър процес, при дълготрайно поддържане на активно възпаление. Възпалително - деструктивните изменения постепенно се заместват гранулационна тъкан, която впоследствие се превръща в зряла фиброзна или цикатрициална тъкан. Възниква атрофия, фиброза и склероза във всички слоеве и облитерация на лумена на апендикса. Между апендикса и околните тъкани се формират сраствания.
Повече за други болести на апендикса можете да прочетете при:

Апендицит, неуточнен е една от клиничните диагнози на болести на апендикса. Апендицитът е едно от най-честите сред многобройните причини за развитие на остър корем изискващо хирургично лечение. От една страна възпалението на апендикса е с добре изявена клинична картина и морфологична характеристика, от друга страна пак създава диагностични затруднения с други заболявания причиняващи остър корем. Апендицитът клинично се изявява с болка ниско в дясна коремна половина, гадене, повръщане, мускулна резистентност. Още по-затруднено е отдифиренцирането на апендицита от други заболявания на апендикса, както и между остър и хроничен апендицит. Диагностичен проблем представлява и причините довели до апендицит. В тези случаи, когато диагнозата е неизяснена, и предстои доуточняване се поставя неуточнен апендицит.
Повече за неуточнен апендицит можете да прочетете при:

Други болести на апендикса включва:
Хиперплазия на апендикса е увеличаване размерите на апендикса за сметка на лимфоидна хиперплазия или разрастване на лигавицата.
Апендикуларни отлагания - фекалом на апендикса са калцирани отлагания, камък или конкременти, в рамките на апендикса. Те са изградени от втвърдени изпражнения с различна големина.
Дивертикул на апендикса се среща изключително рядко. Те могат да се класифицират като вродени и придобити, единични или множествени. Клинично се изявяват с болка в дясна коремна половина, епигастриума или дифузна болка в корема.
Фистула на апендикса е придобит канал, тръба или комуникация между апендикса и кожата, апендикса и друг съседен кух или паренхимен орган.
Други уточнени болести - инвагинация на апендикса. И инвагинация на апендикса е рядко срещано заболяване. Една от редките причини за инвагинация е мукоцелето. Мукоцелето е събиране на слуз, след остър възпалителен процес.
Болест на апендикса, неуточнена е неизяснена болка в корема, в долна коремна половина, гадене и повръщане.
Повече за други болести на апендикса можете да прочетете при:

3.0, 4 гласа

ВИДОВЕ Болести на апендикса МКБ K35-K38

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Болести на апендикса МКБ K35-K38

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия