Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника Други болести на хранопровода Перфорация на хранопровода

Перфорация на хранопровода МКБ K22.3

Перфорация на хранопровода МКБ K22.3 - изображение

Перфорация на хранопровода може да настъпи спонтанно или да бъде резултат на разнообразни причини. Най-чести от тях 56% - 65% от перфорациите на хранопровода са ятрогенни дължащи се на горната гастроинтестинална ендоскопия и опитите за дилатация на хранопровода. Някои оперативни намеси, като напр. трункусната ваготомия, миотомията на хранопровода, корекцията на хиаталната херния и белодробните и медиастиналните операции също могат да доведат до ятрогенна перфорация. Тъпата травма или проникващите наранявания на гръдния кош и корема също могат да бъдат причина за перфорация на хранопровода или руптура на хранопровода. Терминът синдрома на Boerhaave е 10% от перфорациите и се отнася за перфорация на хранопровода, която се дължи на повръщане. Спонтанната перфорация или руптура на хранопровода се дължи на внезапно увеличение на интраезофагеалното налягане в съчетание с относително отрицателно вътрегръдно налягане, причинено от напъване или повръщане. Други причини за спонтанна перфорация включват поглъщане на киселини, медикаментозен езофагит, хранопровод на Барет, инфекциозна язва при пациенти със СПИН и след дилатация на стеснение на хранопровода.

Порезният хранопровод перфорира по-лесно, по-специално при наличието на дълбока язва на хранопровода или прясно каустично изгаряне или по време на диагностични или терапевтични манипулации при рак на хранопровода.

Разпределение по местоположение на перфорациите цервикална част - 27%, торакална част 54%, абдоминална част 19%.

Клинична картина на перфорация на хранопровода
Класическата картина на руптура на хранопровода е тежко гадене и повръщане, последвано от мъчителна, ретростернална болка и болка в горната част на корема. Бързо след това се развива одинофагия, тахипнея, диспнея, цианоза, температура и шок. Може да има и плеврален излив. Триадата на Маклер включва болка в гърдите, повръщане и подкожен емфизем, и въпреки че е класически белег за руптура на хранопровода се намира само в 14% от хората. В малък брой от случаите може да има хематемеза и мелена.

При постеметичните увреждания на хранопровода болните се оплакват от субстернално парене в долната част на стернума или от късаща болка. Обикновено след това се появява тахипнея, диспнея и плеврална болка. Ятрогенното увреждане на хранопровода, съпроводено с перфорация, се проявява със силна болка, фебрилитет и тахикардия скоро след съответната процедура. Болката, дисфагията и одинофагията обикновено са налице, когато заклещеното чуждо тяло, язва на хранопровода или някой раков тумор еродират прогресивно стената на хранопровода. Често са налице анамнестични данни за поглъщане на чуждо тяло, симптоми на хроничен рефлукс или прясна прогресираща обструкция. Тъй като процесът на перфорирането при тези ситуации е бавен, настъпващото в резултат възпаление обикновено предотвратява свободната перфорация и благоприятства образуването на абсцеси или фистули в медиастинума. Руптурата на хранопровода е рядка след травма. Въпросът за нейното изклучване възниква, когато са налице медиастинален емфизем, хидропневмоторакс, хемоторакс или изтичане на кърваво съдържимо от назо-гастричната сонда след тъпа травма или проникващо нараняване.

Диагноза на перфорация на хранопровода
От физикалното изследване не може да се постави диагнозата, особено в началото. Подкожният емфизем (крепитации) е важен диагностичен метод, но не задължителен, тъй като присъства само в малак процент от болните.
Когато в клиничната картина има данни за перфорация на хранопровода, трябва да се направи рентгенография на торакса. Езофагограмите трябва да бъдат направени в изправено и легнало положение на болния. Ендоскопското изследване е противопоказано.

Когато диагнозата перфорация на хранопровода е поставена, принципите на лечение могат да бъдат формулирани, като следва: хирургична експлорация, отстраняване на всички девитализирани тъкани, затваряне на разкъсания участък по съответен начин, за да се предотврати продължаващото замърсяване и дрениране.

Лечение на перфорация на хранопровода
Лечението е само оперативно. Ранно обработената перфорация на хранопровода с местонахождание на руптурата, която е възможно да бъде адекватно открита, зашита, дренирана, дава удовлетворени резултати.

Перфорации, третирани след изминаване на повече от 12 часа, при болни с неуспешна първоначална корекция и при тези с предварително заболяване на хранопровода, хранопроводът трябва да бъде отстранен и да се наложат цервикална езофагостомия и гастростомия. Интрамуралните или оградените перфорации при пациент със стабилни жизнени показатели и при липса на септични прояви могат да бъдат лекувани с венозно приложение на антибиотици, парентерално хранене и потискане на стомашната секреция в периода на ограничаването на поемането на храна.

2.8, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Перфорация на хранопровода МКБ K22.3

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия