Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на дихателната система Грип и пневмония

Грип и пневмония МКБ J10-J18

Грип и пневмония МКБ J10-J18 - изображение

Грип и пневмония са широко разпространени заболявания на дихателната система.

Грипът е остро протичащо, заразно заболяване, причинено от различни вируси.

Пневмонията е възпалително заболяване на белите дробове, при което се нарушава нормалния процес на дишане и възникват опасни за здравето на пациента състояния. Пневмонията може да бъде причинена от вирус, който стой в основата на грипа и е обхванал и белодробната тъкан, предизвиквайки развитието на вирусна пневмония, която е от интерстициален тип. Освен това пневмонията може да бъде и с бактериален произход, вследствие преболедуване на вирусна инфекция, т.е. тя настъпва като усложнение от грипа.

Етиологичните причинители на грипа са вируси от род Orthomyxoviridae. Към тази група вируси принадлежат 3 разновидности обособени като influenza А, В, С.

Вирусът Influenza е изграден от централно разположена РНК молекула и липидна обвивка, която е изградена от епителната клетка, която е инфектирана. Други важни структурни елементи са протеините М1 и М2, които са разположени от вътрешната страна на споменатата липидна обвивка. Проминиращи на повърхността на липидната обвивка и минаващи през цялата й дълбочина са особен вид протеини, които съдържат и липидна компонента - хемаглутинини и невраминидаза. Последните два гликопротеина имат важно значение за инвазивността на вирусните частици. Наименованието на грипните вируси се определя от тези два липопротеина, като се посочва номера на хемаглутинините, следван от номера на хевраминидазата. По-точната номенклатура се определя по следния начин:

  • от кой район произлиза вируса
  • номера на щама вирус
  • годината, в която за пръв път е изолиран вируса
  • вида и номера на хемаглутинините и невраминидазата

Вирусите не са устойчиви във външна среда и на стайна температура загиват за няколко часа. Ултравиолетовите лъчи и всички видове дезинфектанти елиминират вируса за няколко минути.

В рубриката грип и пневмония са разгледани:

Грип, предизвикан от идентифициран вирус на грипа

Грип, неидентифициран вирус

Вирусна пневмония, некласифицирана другаде

Пневмония, причинена от Streptococcus pneumoniae

Пневмония, причинена от Haemophilus influenzae

Бактериална пневмония, некласифицирана другаде

Пневмония, причинена от други инфекциозни агенти, некласифицирана другаде

Пневмония при болести, класифицирани другаде

Пневмония без уточнен причинител

3.5, 8 гласа

ВИДОВЕ Грип и пневмония МКБ J10-J18

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия