Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други разстройства на нервната система Други увреждания на нервната система при болести, класифицирани другаде Вегетативна невропатия при ендокринни и метаболитни болести

Вегетативна невропатия при ендокринни и метаболитни болести МКБ G99.0

Вегетативна невропатия при ендокринни и метаболитни болести МКБ G99.0 - изображение

Вегетативната невропатия представлява съвкупност от симптоми, които възникват при увреждане на нервите, контролиращи вегетативните функции - кръвно налягане, пулс, потоотделяне, изпразване на червата и пикочния мехур, храносмилане. Нарушена е комуникацията между автономната нервна система и главния мозък.

Причините за състоянието обикновено включват:

  • злоупотреба с алкохол
  • метаболитни заболявания
  • наследствени нервни разстройства
  • множествена склероза
  • болест на Паркинсон
  • травми на гръбначния мозък
  • травми на нерви

В рубриката вегетативна невропатия при ендокринни и метаболитни болести са разгледани:

  • амилоидна вегетативна невропатия
  • диабетна вегетативна невропатия

Амилоидозата е рядко заболяване, при което в тъканите и органите на организма се отлага вещество, наречено амилоид. Амилоидът е протеин, който обикновено се произвежда от костния мозък и се депозира във всички тъкани и органи.

Подробна информация за амилоидоза можете да прочетете тук:

Амилоидната вегетативна невропатия е едно от най-честите усложнения на системната амилоидоза. Засегната е автономната парасимпатикова или симпатикова нервна система.

Клиничната картина протича с автономна недостатъчност, която се проявява с ортостатична хипотония със синкоп, стомашно-чревни смущения, дисфункция на пикочния мехур, импотентност, повишено или намалено потоотделяне. Тези симптоми могат да бъдат наблюдавани в началото на амилоидоза. Ортостатичната хипотония е най-честата проява на заболяването.

Диагнозата се основава на анамнезата, физикалното изследване и лабораторните изследвания. Чрез биопсия хистологично се потвърждава амилоидозата. В случаите на фамилна амилоидоза се правят генетични тестове.

Лечението на амилоидната вегетативна невропатия е насочено към предотвратяване на допълнителното отлагане на амилоид. Може да бъде извършена трансплантация на черен дроб или костен мозък, в зависимост от вида на амилоидния протеин. Назначават се симптоматични средства.

Диабетната вегетативна невропатия е сериозно и често усложнение на диабета. Състоянието допринася значително за заболеваемостта, смъртността и влошаване на качеството на живот на лицето с диабет.

Подробна информация за захарен диабет можете да прочетете тук:

Основни симптоми на диабетната автономна невропатия са от страна на сърдечно-съдовата система. Други чести прояви са тахикардия, ортостатична хипотония, запек, гастропареза, еректилна дисфункция, судомоторна дисфункция, нарушена невроваскуларна функция и хипогликемична автономна недостатъчност. Гастропарезата трябва да се подозира при хора с непостоянен глюкозен контрол. Запекът може да се редува с епизоди на диария.

Диагнозата до голяма степен се поставя въз основа на анамнезата и физикалното изследване. Необходими са и някои допълнителни тестове. Чрез ултразвук се изследва пикочния мехур. Стомашните проблеми могат да бъдат диагностицирани с помощта на рентгенография.

Лечението на вегетативна невропатия при ендокринни и метаболитни болести е насочено към основното заболяване. Прилагат се и симптоматични средства.

4.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО