Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други разстройства на нервната система Други увреждания на главния мозък Притискане на главния мозък

Притискане на главния мозък МКБ G93.5

Притискане на главния мозък МКБ G93.5 - изображение

Притискане на главния мозък е тежко неврологично състояние, което се характеризира с повишено вътречерепно налягане и има две основни клинични форми:

  • церебрална компресия
  • херниране на мозъка

Церебралната компресия е сериозно състояние, налагащо спешна хирургична намеса. Представлява притискане на главния мозък, вследствие различни състояния.

Етиологията на церебралната компресия включва мозъчен инсулт, церебрална инфекция - менингит, енцефалит, тумор, интрацеребрална хеморагия, хематом. Съпровожда се с мозъчен оток.

Херниране на мозъка е тежко състояние, вследствие изместване и притискане на структури на мозъка и прогресивно повишаване на вътречерепното налягане. Бива два основни типа - супра- и инфратенториално. Засягат се важни стволови структури, регулиращи дишането и сърдечната дейност.

Етиология включва мозъчен инсулт, тумор на мозъка, вродени състояния и др.

Клиниката на притискане на главния мозък протича с тежко общо състояние на пациента, повишено вътречерепно налягане, дифузно главоболие, без облекчение от прилагането на аналгетици, гадене и повръщане без облекчение, сетивни, двигателни и речеви нарушения, припадъци, разширени зеници, загуба на съзнание. Поради притискане на важни регулаторни центрове, клиниката се съпътства от сърдечно-съдови и дихателни нарушения. Пулсът е слаб, трудно долавящ се, има нарушения в сърдечния ритъм и може да се стигне до сърдечен арест (спиране на сърцето). Дишането е с патологичен характер - тип Чейн-Стоукс до апнея (липса на дишане). Вследствие дислокация на мозъчните структури, може да се стигне до мозъчно вклиняване или церебрална декортикация, което да завърши фатално.

Диагноза на притискане на главния мозък включва преглед от невролог, оценка състоянието по скалата на Глазгоу, преглед на очните дъна, лумбална пункция, ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, електроенцефалография, рентгенография, лабораторни изследвания на кръвта.

Лечението изисква спешни реанимационни мерки в условията на интензивно наблюдение. То включва лечение на основната причина за състоянието и симптоматично лечение - овладяване на повишеното вътречерепно налягане и мозъчния оток.

Усложненията на притискане на главния мозък са тежки и включват:

Мозъчно вклиняване - поради повишеното вътречерепно налягане. Според това коя част се засяга мозъчното вклиняване бива:

  • малкомозъчно - вклиняване на малкомозъчните тонзили в големия окципитален отвор (foramen occipitale magnum), - притиска се продълговатият мозък. Състоянието включва симптоми на менинго - радикулерно дразнене, нарушение на съзнанието, дихателни и сърдечносъдови нарушения с фатален изход
  • субфалксово вклиняване - вклиняване на части от gyrus cinguli под falx cerebri. Настъпва компресия върху задната церебрална артерия (a.cerebri anterior) и се наблюдават тонични и клонични гърчове, парези, тазоворезервоарни нарушения, кома
  • темпорално вклиняване - хипокампалната бразда (gyrus hippocampi) се вмъква под incisura tentorii и притиска мезенцефалона. Има лезия на очедвигателния нерв (n.oculomotorius), хемипареза, тонични гърчове, нарушение на съзнанието

Церебрална декортикация - мозъчната кора престава да функционира. Това е необратимо състояние, което води до смърт или вегетиращо състояние на пациента.

Прогнозата на притискане на главния мозък е сериозна. Необходима е адекватна и навременна намеса, поради животозастрашаващите усложнения и възможността за тежки увреждания.

3.0, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО