Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми Параплегия и тетраплегия Спастична параплегия

Спастична параплегия МКБ G82.1

Спастична параплегия МКБ G82.1 - изображение

Спастична параплегия е парализа на двата горни или двата долни крайника, която протича с повишен мускулен тонус и хиперактивни сухожилни рефлекси.

Състоянието се наблюдава често при травми, инфекции, интоксикации или заболявания, свързани с увреда на пирамидните пътища в гръбначния мозък.

Спастична параплегия се наблюдава при увреда на централния двигателен неврон, който може да бъде засегнат по целия му път от кората до най-ниското ниво.

Клиничната картина при спастична параплегия се характеризира със спастично повишен мускулен тонус на засегнатите мускули. Засягат се сгъвачите на горните крайници или разгъвачите на долните крайници. Установяват се болестно повишени сухожилни рефлекси, наличие на патологични рефлекси (нормално не се наблюдават) от групата на Бабински и Росолимо, изчезване или липса на кожните коремни рефлекси. Липсват атрофии на мускулите. При спастичната параплегия има пълна липса на активни движения на горните или на долните крайници. По-често се засягат долните крайници. Походката е нарушена - ходене на пръсти и с присвити колене (присвита походка).

За поставяне на диагнозата важно значение има добре снетата анамнеза и неврологичен статус. За уточняване на причината за спастична параплегия може да се използват и други методи на изследване като електромиография, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, кръвни изследвания и др.

Лечението на спастична параплегия обикновено се извършва от медицински екип, който включва невролог, физиотерапевт, неврохирург, ортопед. Определят се видовете лечение, които са най-подходящи за конкретния пациент. За облекчаване на някои от симптомите се прилагат:

  • лечение с ботокс
  • антиконвулсанти
  • мускулни релаксанти
  • витамини
  • хипербарна оксигенация

Назначава се физиотерапия, трудова терапия, лечебна физкултура. При необходимост се извършва оперативно лечение.

3.4, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Спастична параплегия МКБ G82.1

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия