Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми Параплегия и тетраплегия

Параплегия и тетраплегия МКБ G82

Параплегия и тетраплегия МКБ G82 - изображение

Параплегията представлява парализа на двата долни или на двата горни крайника.

Тетраплегията е парализа на четирите крайника.

Причините за възникване на параплегия и тетраплегия са детска церебрална парализа, невроинфекции, родови травми и асфиксия на плода, множествена склероза, мозъчни травми, тумори, интоксикации и др.

Главен патогенетичен механизъм за възникване на състоянията е увредата на централния двигателен неврон и периферния двигателен неврон.

Наблюдават се два основни вида параплегия и тетраплегия:

  • вяла параплегия, тетраплегия - настъпва при увреда на периферния двигателния неврон на предните рога на гръбначния мозък, ядрата на черепно-мозъчните нерви, предните коренчета, плексусите и нервните стволове. Настъпва атрофия на мускулите, липса на волеви движения, слабост на крайниците (поради липса на мускулен тонус), пълна липса на рефлекси. Може да се наблюдават фасцикулерни и фибрилерни потрепвания на мускулни групи
  • спастична параплегия, тетраплегия - възниква при увреда на централния двигателен неврон. Наблюдава се проприоцептивна хиперрефлексия и мускулна хипертония, спастично повишен мускулен тонус, като се засягат сгъвачите на горните крайници и разгъвачите на долните крайници. Установяват се и болестно повишени сухожилни рефлекси, изчезване или липса на кожните коремни рефлекси, наличие на патологични рефлекси

В рубриката параплегия и тетраплегия са разгледани:

Вяла параплегия

Спастична параплегия

Параплегия, неуточнена

Вяла тетраплегия

Спастична тетраплегия

Тетраплегия, неуточнена

4.0, 8 гласа

ВИДОВЕ Параплегия и тетраплегия МКБ G82

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Параплегия и тетраплегия МКБ G82

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки