Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Детска церебрална парализа и други паралитични синдроми Хемиплегия Вяла хемиплегия

Вяла хемиплегия МКБ G81.0

Вяла хемиплегия МКБ G81.0 - изображение

Мускулната сила се осъществява в резултат на сложното съчетание на функциите на пирамидната и екстрапирамидната система. Екстрапирамидната система подпомага функцията на пирамидната система, като повлиява мускулния тонус. Мускулната сила зависи от състоянието на пирамидната система и състоянието на напречно-набраздената мускулатура. При увреда на кортико-мускулния път се наблюдава намаляване или изчезване на мускулната сила. Намаляването на мускулната сила се нарича пареза, а изчезването на мускулната сила се нарича парализа или плегия. За хемипарализа (хемиплегия) се говори, когато настъпва парализа на ръка и крак от една и съща страна (лява или дясна) на тялото.

Вяла хемиплегия се наблюдава при всички заболявания при, които има увреда на периферния двигателен неврон - детска церебрална парализа, ботулизъм, усложнена дифтерия, неврална и спинална мускулна атрофия. Увредата на периферните нерви може да настъпи и в резултат на мозъчно-съдови инциденти, травми, притискане от туморни процеси, интоксикации, отравяния и др.

Централно място в патогенезата на това състояние е увредата на периферния двигателен неврон. Той може да се засегне на различни нива - на ниво предните рога на гръбначния мозък, ядра на черепно-мозъчните нерви, предни коренчета, нервни сплетения и стволове.

Клиничната картина на вялата хемиплегия има следните характеристики:

  • липса на рефлекси (арефлексия) - изчезване на сегментните безусловни, сухожилни, кожни и лигавични рефлекси, чиято рефлексна дъга участва в периферния двигателен неврон
  • липса на мускулен тонус на мускулите, инервирани от увредения периферен нерв
  • атрофия на мускулатурата
  • фибрилерни и фасцикулерни потрепвания на увредените мускули
  • наличие на реакция на дегенерация при електромиографското изследване

За поставяне на диагнозата важно значение има анамнезата и неврологичния статус. По преценка на невролог може да се приложат и други методи за изследване като ЕМГ (електромиография), КАТ (скенер), ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) и др.

Лечението на вяла хемиплегия се осъществява от невролог. Прилагат се витамини от група В. При детска церебрална парализа може да се назначи лазер-терапия и лазерна акупунктура. Важно място в лечението има лечебната физкултура и физиотерапията. При необходимост се провежда оперативно лечение - тумори, травми и други индикации.

3.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия