Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите Други миопатии Други уточнени миопатии

Други уточнени миопатии МКБ G72.8

Други уточнени миопатии МКБ G72.8 - изображение

В рубриката други уточнени миопатии са разгледани следните състояния:

Тироидни миопатии - тироидните хормони повлияват контрактилните процеси в мускулите. При повишена секреция на щитовидната жлеза се ускорява контрактилния процес с последваща умора и слабост, а при намалена секреция на щитовидната жлеза се забавя мускулната контракция и релаксация. Това е свързано с количеството миозин-АТФаза, която се увеличава при повишена секреция на щитовидната жлеза и намалява при намалена секреция на жлезата. Релаксацията зависи от обратното поемане на калция в ендоплазматичния ретикулум, което е ускорено при увеличена и забавено при намалена секреция на щитовидната жлеза.

  • хронична тироидна миопатия - описана е още от Graves и Basedow в началото на 19 век. По-често се наблюдава у мъже на средна възраст. Миопатичният синдром е слабо до умерено изразен и обхваща мускулите на тазобедрения и раменния пояс, по-рядко очните мускули. Характерно е, че креатининкиназата в серума не е повишена
  • тироид-асоциирана офталмопатия - характеризира се със слабост на външните очни мускули и екзофталм (изпъкнали очни ябълки). В началото засягането може да е асиметрично с развитие на диплопия (двойно виждане) и страбизъм (кривогледство). Дължи се на инфилтративна миопатия. На скенер и ядрено-магнитен резонанс се открива задебеляване на очните мускули
  • хипертиреоидизъм и миастения - миастения се наблюдава по-често при пациенти с повишена секреция на щитовидната жлеза, в сравнение с общата популация. Всъщност се касае за съчетание на две автоимунни заболявания. Намалената секреция на щитовидната жлеза влошава протичането на миастенията
  • при хипотиреоидизъм (намалена секреция на щитовидната жлеза) - обемът на мускулите е увеличен, мускулните контракции и релаксацията са забавени

Друг вид други уточнени миопатии са т.нар. адренални миопатии:

  • при синдром на Къшинг наред с многообразните други прояви, се развива и проксимална миопатия, понякога изразена в значителна степен до затруднено изправяне и изкачване на стълби. Креатининкиназата и алдолазата обикновено не са повишени. В мускулите се натрупва гликоген и липиди. Развитието на миопатията се свързва с нарушена протеинова синтеза
  • остра стероидна миопатия - развива се у пациенти, лекувани с високи дози кортикостероиди и невро-мускулни блокери. Дължи се на загубата на дебелината на миозиновите филаменти, мускулна некроза до степен на миоглобинурия (миоглобин в урината) и силно повишение на креатинкиназата
  • адренокортикална недостатъчност - както при Адисоновата болест, така и при вторичната адренална недостатъчност се развива генерализирана мускулна слабост и уморяемост, която се дължи на нарушение във водно-електролитния баланс и артериалната хипотония. Биопсията и електромиографията не разкриват миопатични промени
3.9, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени миопатии МКБ G72.8

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО