Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите Други миопатии Медикаментозна миопатия

Медикаментозна миопатия МКБ G72.0

Медикаментозна миопатия МКБ G72.0 - изображение

Широка гама лекарствени средства могат да предизвикат неочаквана токсичност в мускулната тъкан, което често води до значителна заболеваемост.

Лекарствено-индуцираната, или медикаментозна миопатия се определя като остра или подостра проява на миопатичните симптоми като мускулна слабост, миалгия, или миоглобинурия, които могат да се наблюдават при пациенти без мускулно заболяване, когато те са изложени на някои лекарства.

Симптомите на миопатията обикновено се появяват седмица или месец след прилагане на лекарството и обикновено се подобряват или отзвучават в рамките на седмица след прекратяване на приема му.

Медикаментозната миопатия може да възникне по различни механизми:

1. Директна миотоксичност - кокаин, глюкокортикоиди, липидопонижаващи лекарства, антималарийни лекарства, колхицин и зидовудин

2. Имунологично индуцирана възпалителна миопатия - предизвиква се от D-пенициламин

3. Непряко мускулно увреждане - протича под различни форми:

  • лекарствено-индуцирана кома с последваща исхемична мускулна компресия
  • лекарствено-индуцирана хипокалиемия
  • хиперкинетични състояния - делириум тременс или вторични алкохолни припадъци
  • дистонични състояния
  • хипертермия
  • невролептичен злокачествен синдром

Некротизиращата миопатия може да се развие при отравяне с фосфороорганични съединения, приложение на фибрати, статини, хипервитаминоза Е, високи дози кортикостероиди и др.

Хипокалиемична миопатия се наблюдава при хронично приложение на диуретици, лаксатива (медикаменти действащи разхлабващо и улесняват дефекацията), Amphotericin B и др.

Възпалителна миопатия предизвикват D-penicilamine, Procainamide, рядко Phenitoin, Levodopa, Cimetidine, Propilthiouracil.

Дистонични състояния могат да възникнат при употреба на фенотиазини.

Хипертермията е свързана с употребата на кокаин.

Описани са миопатични синдроми, включващи нарушена съкратителна способност на мускулите, намален тонус и прогресираща атрофия и от следните медикаменти: Chloroquine, Hydroxychloroquine, Amiodaron, Emetidine, Colchicine, Vincristine, Zidovudine и др.

Степента на мускулното засягане е различна - от лека мускулна слабост и повишение на креатинин киназата до генерализирана мионекроза (рабдомиолиза - разграждане на напречно-набраздената мускулатура), при което се отделя миоглобин, който запушва бъбречните каналчета и води до развитие на остра бъбречна недостатъчност с наличие на миоглобин в урината (миоглобинурия).

Повишените нива на креатинкиназата не са достатъчни за поставяне на диагнозата токсична миопатия. Често е необходима мускулна биопсия, за да се установи миотоксичност и да се изключат други причини за оплакванията.

Лечението на медикаментозната миопатия изисква прекратяване на приема на съответния медикамент, който я е предизвикал.

2.0, 3 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО