Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите

Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите МКБ G70-G73

Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите МКБ G70-G73 - изображение

Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите, или т.нар. миопатии са заболявания, засягащи структурата и функцията на мускулите и нервно-мускулния синапс. Миопатиите се дължат на патологични процеси, които първично или вторично засягат мускулите.

В зависимост от етиопатогенезата се разделят на: възпалителни, дегенеративни, метаболитни, митохондриални, конгенитални миопатии и др.

Миопатиите се характеризират със селективно засягане на определени мускулни групи, симетрична проксимална мускулна слабост и мускулна атрофия, при липса на сетивни нарушения и съхранение на кожните рефлекси.

Заболяванията се дължат на голям брой етиологични фактори - наследствени, токсични, автоимунни, възпалителни, неопластични и др.

Симптомите могат да включват мускулна слабост и атрофия, миалгия, мускулни спазми и др.

В рубриката болести на нервно-мускулния синапс и мускулите са разгледани:

Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс

Първични мускулни увреждания

Други миопатии

Увреждания на нервно-мускулния синапс и мускулите при болести, класифицирани другаде

3.2, 5 гласа

ВИДОВЕ Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите МКБ G70-G73

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки