Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система Енцефалит, миелит и енцефаломиелит Остър дисеминиран енцефалит

Остър дисеминиран енцефалит МКБ G04.0

Остър дисеминиран енцефалит МКБ G04.0 - изображение

Остър дисеминиран енцефалит (енцефаломиелит) представлява автоимунно невроваскуларно демиелинизиращо възпаление на главния и гръбначния мозък.

Заболяването се среща рядко и възниква само у предразположени лица. Отключващ фактор най-често е приложението на някои ваксини, след вирусна инфекция.

Понастоящем постваксинален остър дисеминиран енцефалит се наблюдава много рядко. Засегнати са предимно лица във възрастта 5 - 8 години.

Етиологията и патогенезата на заболяването предполагат автоимунна генеза. Най-вероятно имунопатологичната реакция се отключва от вирусната инфекция или ваксинацията по механизма на молекулната мимикрия (прилика между вирусни и миелинови антигени) или чрез неспецифична активация на автореактивните Т-клетки. В процеса са включени редица фактори като интерлевкини, интерферони, туморнекротизиращ фактор и др.

Патоморфологичната картина на острия дисеминиран енцефалит показва перивенозен демиелинизиращ левкоенцефаломиелит. Перивенозната възпалителна реакция се съпътства от множество огнища на демиелинизация с различна големина, разположени перивенозно. Разрастването на глия е слабо набелязано. Аксоните са в различна степен засегнати от процеса. Различните етиологични агенти предизвиква различна локализация на промените.

Клиниката на постимунизационния енцефалит и енцефаломиелит обикновено започва след предшестваща ваксинация с картината на грипоподобно състояние, на чийто фон доминират симптомите на отпадналост, повишена температура, главоболие, раздразнителност, миалгии (болки в мускулите). За различно дълъг период - от часове до седмици след ваксинацията, се добавят церебралните прояви на менингорадикулерно дразнене с вратна ригидност, положителни симптоми на Керниг и Брудзински, патологични рефлекси, парези и парализи. Често се наблюдават епилептични припадъци, нарушение на съзнанието, нарушение на зрението, офталмопареза, промяна на личността, психози, атаксия, нистагъм и други симптоми, свидетелстващи за огнищно засягане. Обикновено са налице мултифокални огнищни и общомозъчни прояви. Рядко има фокално (огнищно) засягане на мозъчния ствол, малкия мозък и гръбначният мозък с клиника на дихателна и сърдечносъдова депресия, тазово-резервоарни смущения, асиметрични хеми- и квадрипарези.

След приложение на противобясна ваксина може да се наблюдава постваксинален енцефаломиелит. В днешно време състоянието се среща рядко, поради замяна на съдържащата се във ваксината допреди години заешка мозъчна тъкан. Заболяването настъпва около 10-12 дни след приложението на ваксината с картината на миелит (възпаление на гръбначния мозък) с шийно-торакална или торако-лумбална локализация, а понякога и по типа на асцендиращ миелит тип Ландри.

Поствариоловаксиналният енцефалит се развива между 7-14 ден от приложението на противовариолната ваксина с тежка енцефалитна картина. Налице е главоболие, повишена температура, сънливост, епилептични пристъпи, нарушение на съзнанието до кома. Смъртността е висока, а преживелите са със значителна остатъчна симптоматика на епилептични пристъпи, парези, изоставане в умственото развитие. След обявеното от СЗО ликвидиране на вариолата (едра шарка) и преустановяване на задължителната противовариолна ваксинация, такива инциденти не се наблюдават.

Диагнозата на остър дисеминиран енцефалит се поставя след преглед от невролог. Изследването на кръвната картина не е особено показателно - повишено ниво на левкоцити, тромбоцити и имуноглобулин G. Изследването на ликвора установява повишено налягане, повишен белтък и левкоцити, повишено ниво на имуноглобулин. Невроизобразяващите методики показват дисеминиран процес на демиелинизация.

Диференциална диагноза се прави предимно с множествена склероза, тъй като промените са сходни, невросифилис, Лаймска болест, херпес симплекс енцефалит, синдром на Гилен Баре и др.

Лечението на постимунизационния енцефаломиелит е спешно. Прилагат се високи дози кортикостероиди, противооточни средства (манитол, фурантрил дексаметазон) и симптоматични средства. При нужда се провежда се и плазмафереза.

3.6, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Остър дисеминиран енцефалит МКБ G04.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Остър дисеминиран енцефалит МКБ G04.0

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО