Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Възпалителни болести на централната нервна система

Възпалителни болести на централната нервна система МКБ G00-G09

Възпалителни болести на централната нервна система МКБ G00-G09 - изображение

Възпалителни болести на централната нервна система включват заболяванията, засягащи органите на нервната система, проявяващи се като локални реакции:

  • възпаление на мозъчните обвивки - менингити
  • възпаление на мозъчното вещество - енцефалит
  • ограничено възпаление - абсцес и гранулом

Етиологията е разнообразна - бактериални, вирусни причинители, паразити и др.

Клиниката е твърде характерна и протича с общи и локални симптоми - общо неразположение, фебрилна реакция, упорито главоболие, локални отпадни неврологични симптоми и др.

Диагнозата се поставя след щателен неврологичен преглед, лабораторна диагностика на кръв, урина, ликвор, електроенцефалография (ЕЕГ), образна диагностика - най-често компютърна томография.

Лечението на възпалителните болести на централната нервна система е спешно - необходимо е изолиране на причинителя и подходяща антибиотична терапия, симптоматична и общоукрепваща терапия.

Прогнозата е различна - от значение са вида на причинителя, давността на заболяването, възрастта и общото състояние на пациента, съпътстващите заболявания, адекватността на проведената терапия.

В рубриката възпалителни болести на централната нервна система са разгледани:

Бактериален менингит, некласифициран другаде

Менингит при бактериални болести, класифицирани другаде

Менингит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

Менингит, дължащ се на други и неуточнени причини

Енцефалит, миелит и енцефаломиелит

Енцефалит, миелит и енцефаломиелит при болести, класифицирани другаде

Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом

Вътречерепен и вътрегръбначен абсцес и гранулом при болести, класифицирани другаде

Вътречерепен и вътрегръбначен флебит и тромбофлебит

Последици от възпалителни болести на централната нервна система

3.1, 7 гласа

ВИДОВЕ Възпалителни болести на централната нервна система МКБ G00-G09

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Възпалителни болести на централната нервна система МКБ G00-G09

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия