Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Новообразувания in situ Меланом in situ Меланом in situ на устни

Меланом in situ на устни МКБ D03.0

Меланом in situ на устни МКБ D03.0 - изображение

Меланомът е кожно новообразувание, което започва своето развитие от клетки, наречени меланоцити.

Меланомът in situ представлява много ранен етап от развитието на меланом, като при него са налице ракови клетки в горния слой на кожата (епидермис), но тези клетки са ограничени в зоната, в която са започнали да се развиват. Това е и причината злокачествено изменените клетки при меланом in situ на устни да не навлизат в по-дълбоките слоеве на кожата или да се разпространяват към други области на тялото, тоест липсва инвазия. Меланом in situ се означава още като стадий 0 в развитието на меланом.

Според повечето автори in situ формите на злокачествените заболявания са преканцерозни (предракови) състояния. Въпреки че клетките при тези заболявания са раково изменени, те не се разпространяват към други участъци, така че ин ситу заболяванията не са рак в истинския смисъл на думата.

Първичните меланомни новообразувания на устната са рядко срещани заболявания, описани за първи път от Бакстер (Baxter) през 1941.
Единственото успешно лечение при тези случаи е хирургичната резекция.
Понякога, поради липсата на чисти (от туморни клетки) резекционни граници, се затруднява и възстановяването на кожните дефекти.

Меланом in situ на устни се среща рядко, като честотата му е само около 0.05% от всички ракови заболявания и около 0.3% от меланомните ракови заболявания, които се развиват в областта на главата и шията.
Меланомът in situ в много голямата част от случаите се развива на долната устна.

Меланомът in situ на червената ивица на устните (vermilion of the lip) се среща рядко, но поради честото развитие на други злокачествени пигментни лезии (поражения), той лесно се пренебрегва.
Ранната диагноза е от изключителна важност, за да се минимизира риска от развитие на инвазивен меланом и последващ риск от хематогенно (по кръвен път), лимфогенно (по лимфен път), периневрално (около нервните окончания) и транс- (саливарно, слюнчено) дуктално разпространение.

Операцията е единствената ефективна форма на лечение при меланом in situ на червената ивица на устните.

Повече информация за рисковите фактори, клиничното протичане, диагнозата и лечението при меланом in situ ще намерите при:

Пациентите с меланом in situ трябва да бъдат преглеждани от дерматолог два пъти годишно.

Избягването на основната причина за развитието на меланом in situ — излагането на слънчева светлина — е от решаващо значение за предотвратяване развитието на нови злокачествени заболявания от меланомен тип.

Насоките на Американската академия по дерматология (American Academy of Dermatology) включват:

  • използване на слънцезащитен крем със SPF поне 15 (SPF=Sun Protection Factor, слънцезащитен фактор) за цялата кожа, включително устните, дори в облачни дни;
  • носене на шапка с широка периферия;
  • подходящо облекло;
  • стоене на сянка;
  • избягване стоенето навън в часовете, когато слънчевата светлина е най-силна — между 10:00 и 16:00 часа;
4.3, 4 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО