Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на мъжките полови органи Злокачествено новообразувание на тестиса Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено МКБ C62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено МКБ C62.9 - изображение

Раковите заболявания на тестиса представляват злокачествени образувания, произхождащи от различни клетки на мъжките полови жлези. Те се делят на два типа - герминативни и негерминативни тумори. Възникват най-често във възрастта между 15-35 години и съставляват 2-3% от злокачествените неоплазии, засягащи мъжкия пол. В България годишната заболеваемост е от порядъка на 5,3 на 100 хил. мъже.

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено остава с неизяснена етиология. Епидемиологични и клинични данни посочват различни наследствени и придобити фактори, които увеличават риска от възникване на малигнен процес в този орган. Рискови фактори представляват: крипторхизма (задържан в корема тестис), гонадната дисгенезия, атрофия на тестисите, хормонален дисбаланс, наследствената предиспозиция, химични канцерогени, хронична травма, орхити.

Герминативноклетъчните тумори на тестисите възникват от епителите клетки на семенните каналчета и съставляват 97% от всички гонадни малигноми. Патоморфологично се разделят на два основни хистологични варианти - семиномни и несеминомни тумори.

Негерминативните тумори се срещат рядко (3%) и произхождат от стромални клетки на гонадите.

Клиничната картина на злокачествено новообразувание на тестиса, неуточнено се характеризира с увеличаване обема на засегнатия тестис, което в повечето случаи не причинява болка или дискомфорт. При опипване тестисът е възловат с неравна повърхност и нееднородна консистенция. С напредване на малигнения процес и прорастване на тумора извън границите на тестиса се може да се появи болка и тежест в скротума, перинеум, долна трета на корема (хипогастриум) и кръста. При засягане на уретерите (пикочопроводите) се установяват болки, подобни на тези при бъбречна криза. В част от случаите (5-12%) може да се появи гинекомастия - двустранно увеличение на млечните жлези.

Туморите на тестиса метастазират по лимфен и кръвен път. Наличието на разсейки в бели дробове се манифестира с поява на суха кашлица, задух, понякога с отделяне на кървави храчки. Могат да се появят, също така, симптоми от страна на храносмилателна система - анорексия, гадене, повръщане хематемеза, мелена, костни болки, симптоми от страна на централната и периферната нервни системи.

Диагнозата на злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено се основава на:

  • данни от разпита на болния относно давността на оплакванията, техния характер, данни за предишно туморно заболяване на другия тестис;
  • физикален преглед - установява промяна в размера, формата, и плътността на тестиса;
  • образни методи на изследване: ехография, КАТ, ЯМР;
  • изследване на туморни маркери - алфа фетопротеин, човешки хорионгонадотропин (bHCG);
  • хормонални и стандартни кръвни изследвани.

Съвременното лечение на туморите на тестиса е мултимодално. Основно е хирургичното лечение - радикална орхиектомия. След оперативното отстраняване на засегнатия тестис, в зависимост от степента на разпространение на тумора и хистологичния му вариант, се назначава адювантна лъчетерапия или полихимиотерапия.

С цел профилактика се препоръчва самостоятелен преглед всеки месец, като при опипване се следи за увеличение размера на тестиса, промяна в плътността и наличие на възеловидна, грапава повърхност.

Прогнозата на онклогичните заболявания на тестисите се определя от клиничния стадий на злокачествения процес и хистологичните характеристики на тумора. 5 годишната преживяемост в повечето случаи е над 95%.

3.6, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено МКБ C62.9

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО