Злокачествено новообразувание на млечната жлеза МКБ C50

Злокачествено новообразувание  на млечната жлеза МКБ C50 - изображение

Гръдната (млечна) жлеза е чифтен орган, представляващ видоизменена потна жлеза, която образува мляко под хормонален контрол. Разполага се между повърхностния и дълбокия слой на fascia superficialis (повърхностна фасция), и лежи върху фасцията на m. pectoralis major. Тя се простира от II до VI ребро и от латералния ръб на гръдната кост до предната аксиларна линия. Всяка млечна жлеза е изградена от 15-20 сложно устроени тубуло–алвеоларни жлези.

Подробна информация за анатомично устройство на млечна жлеза може да прочетете при:

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (рак на млечна жлеза) е на първо място сред онкологичните заболявания при жени в повечето развити страни и в България (25% от всички злокачествени новообразувания). Според Американското онкологично общество новорегистрираните случаи на рак на млечна жлеза в САЩ за 2004 г. с над 217 хил. У нас през 2002 г. са регистрирани 3358 нови случая с рак на млечната жлеза. Честотата на заболяването при жени в САЩ е 1 от 8, при жени от западна европа е 1 от 15, а в България - 1 от 22 българки. В повечето страни новодиагностицираните случаи всяка година се увеличават със средно 1-2%.

Етиологичните фактори, свързани с възникването на рака на гърдата са неизвестни. Редица фактори могат да повишат риска от развитие на заболяването:

  • наследственост - жени, при които има ясно изразена фамилна предиспозиция - заболели от рак на жлезата от същата или предшестващата генерация, са със значително повишен риск;
  • биологични фактори - ракът на гърдата е по-чест у нераждали жени, при жени с поява на менструация преди 12 годишната възраст или с късно настъпваща менопауза, вероятно поради по-дълго продължаващата хормонална стимулация;
  • фактори на обкръжаващата среда (липсват достоверни данни).

Ракът на гърдата може да възникне от клетки на жлезните лобули и дуктуси. Лобулът е структурна единица на млечната жлеза, клетките, на която продуцират мляко. Неконтролируемото разрастване на лобуларни клетки води до поява на лобуларен рак. Дуктусите са събирателни каналчета, които свързват делчета със зърното. Злокачественото израждане на дуктусните клетки води до дукталноклетъчен рак. Когато туморните клетки обхващат зърното, образувайки една лезия, наподобяваща екзема, се касае за злокачествената болест на Пейджът.

Най-честата локализация на злокачествено новообразувание на млечната жлеза е във външния горен квадрант. Около 75% от неоплазиите на гърдата представляват инфилтриращи лезии, произлизаща от дукталната система, т.е. касае се за дукталноклетъчен рак. Инфилтриращия лобуларен рак има сравнително по-добра прогноза, отколкото ракът от дукталноклетъчен произход. При повечето жени с лобуларен рак в едната гърда е твърде вероятно да се развие лобуларен рак и в другата гърда. Точната честота на последващия рак във втората гърда не е установена.

Клиничните прояви на рака на гърдата зависят от стадия на заболяването. Най-често, първосигнален симптом е напипване на "бучка" от самата жена или от партньора й. Болка, хлътване на зърното, разязвяване и зачервяване, кожа тип "портокалова кора", секрет от зърното са късни симптоми на болестта. Увеличени лимфни възли свидетелстват за метастазиране на злокачествения процес.

Преди започване на лечение болният трябва да бъде обстойно изследван, за да се определи точният клиничен стадии на болестта. Прилагат се четири основни терапевтични подхода при лечение на рака на гърдата:

  • хирургично лечение;
  • радиотерапия;
  • химиотерапия;
  • хормонално лечение.

Подробна информация злокачествено новообразувание на млечната жлеза, в зависимост от локализацията на тумора, може да прочетете при:

3.1/5 11 оценки

Видове Злокачествено новообразувание на млечната жлеза МКБ C50

Симптоми и признаци при Злокачествено новообразувание на млечната жлеза МКБ C50

Всички

Лечение на Злокачествено новообразувание на млечната жлеза МКБ C50

Всички

Изследвания и тестове при Злокачествено новообразувание на млечната жлеза МКБ C50

Продукти свързани със ЗАБОЛЯВАНЕТО

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза | мкб C50
Нов код
ОТКАЖИ

ЗАБОЛЯВАНЕТО е свързано към

© 2007 - 2019 Аптеки Фрамар. Всички права запазени! Framar.bg във Facebook
Изработка на интернет портал от Valival