Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Менингококова инфекция Хронична менингококцемия

Хронична менингококцемия МКБ A39.3

Хронична менингококцемия МКБ A39.3 - изображение

Хронична менингококцемия е форма на сепсис с чести полиморфни кожни лезии.

Инфекцията се причинява от Грам-отрицателния бактерий Neisseria meningitidis - диплокок, аероб с бъбрековидна форма, разположени са в чифтове. Бактериалната клетъчна мембрана съдържа голямо количество полизахариди, които допринасят за вирулентността на менингококите. Неустойчиви са във външна среда.

Хроничната менингококцемия е рядка клинична форма на менингококовата инфекция. Тя се определя като хронична и доброкачествена менингококова бактериемия без менингеални признаци или симптоми с продължителност най-малко една седмица, характеризираща се с периодична или непрекъсната треска, полиморфен кожен обрив и миграционна артропатия.

Клиниката се обуславя от имунологично медиираните прояви на организма срещу причинителя и включва симптоми като висока температура, тилно главоболие, мускулна слабост обрив, артритни прояви, като тези белези могат да имитират васкулит или реактивен гонококов артрит.

В диференциално диагностичен план трябва да се имат предвид някои заболявания:

  • кожен васкулит
  • коремен тиф

Диагнозата може да бъде предизвикателство в ранните етапи на заболяването, поради трудното изолиране на причинителя. Използва се микробиологично изследване на кръвни култури и доказване на бактериите в тях. Напоследък приложение намират и серологичните проби. Окончателната диагноза се поставя след изолиране на Neisseria meningitidis в две различни проби кръвни култури.

Лечението на хроничната менингококцемия започва веднага. Прилага се penicillin G, алтернативна терапия се провежда с ceftriaxon.

3.8, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО