Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Акушерски тетанус

Акушерски тетанус МКБ A34

Акушерски тетанус МКБ A34 - изображение

Тетанусът е анаеробна ранева инфекция, протичаща с тонични гърчове и изискваща специфична профилактика и терапия.

Акушерски тетанус е остро инфекциозно заболяване, което се проявява по време на бременността. Среща се рядко в клиничната практика.

Причинител на заболяването е Clostridium tetani, Грам-положителен микроорганизъм, облигатен анаероб. Отделя два екзотоксина - тетанолизин и тетаноспазмин.

Клиничната картина на акушерския тетанус наподобява напълно тази на заболяването извън пуерпериума с тази разлика, че инкубационният период е скъсен - средно 9 дни, а смъртността е висока - 90%.

Акушерският тетанус има редица неблагоприятни въздействия:

  • вредно въздействие на бактериалните токсини
  • висока температура - може да предизвика маточни контракции или смърт на зародиша и плода (от прегряване)
  • тежки възпалителни и дегенеративни промени в децидуата, които в много случаи съпътстват острите инфекции
  • смущения на матката, които могат да станат допълнителна причина за нарушена кислородна доставка на плода и като краен резултат - за неговата смърт

Диагнозата акушерски тетанус се поставя въз основа на клинико-епидемиологичните данни. Съществен момент е наличието на рана, позволяваща развитието на анаеробни микроорганизми. Прави се микробиологично изследване с цел откриване на причинителя.

Задължително е изолиране на бременната дори при съмнение за акушерски тетанус, ранно мониториране и интензивно лечение.

Налага се незабавно започване на специфична имунотерапия с оглед свързване на циркулиращия токсин и по-нататъшното му фиксиране в централната нервна система. Тя се провежда със специфичен противотетаничен хиперимунен гама-глобулин. При липса на имуноглобулин се използва антитоксичен противотетаничен хетероложен серум. За отстраняване на източника на токсина е необходимо да се направи хирургична обработка на раната, отстраняване на чужди тела и некротични материи и поставяне на дренаж. Вегетативните форми на причинителя са чувствителни на антибиотици от групата на пеницилините. При необходимост болните се седират, интубират, хранят се чрез назогастрична сонда и се поставят в тихи и затъмнени помещения. При тежките форми на акушерски тетанус се налага асистирано дишане или апаратна вентилация. Освен грижи за майката се прилагат и грижи за плода. Следят се сърдечните тонове на плода и маточните контракции на майката. Упоритата хипотония изисква заместване с течности и приложение на допамин или норадреналин.

Усложненията на акушерски тетанус са свързани с тетаничните гърчове - ларингеална обструкция с последваща асфиксия. При генерализираните форми на акушерски тетанус се развива рабдомиолиза. Освен това може да настъпи смърт на зародиша, преждевременно раждане или аборт.

2.0, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Акушерски тетанус МКБ A34

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО