Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести

Бактериални болести МКБ A30-A49

Бактериални болести МКБ A30-A49 - изображение

Други бактериални болести са инфекциозни заболявания, които се причиняват от широк кръг бактериални причинители.

Бактериите са малки форми на живот, които могат да бъдат видими само с помощта на микроскоп.

Според способността си да предизвикват заболявания у човека бактериите се делят на:

 • патогенни
 • условно патогенни
 • непатогенни

Много видове бактерии живеят в симбиоза с човешкия организъм и са нормални обитатели по кожата, в устната кухина, стомашно-чревния тракт, уро-гениталната система. Патогенните бактерии причиняват различни заболявания, попаднали в здрав организъм.

Заразяването може да се осъществи по различни механизми:

 • въздушно-капков
 • фекално-орален
 • трансмисивен
 • контактно-битов

Понякога една бактерия причинява една определена бактериална болест, в други случаи може да предизвика различни заболявания, според състоянието на макроорганизма.

Бактериите отделят различни екзо- и ендотоксини, които влияят върху определени органи и системи.

Според скоростта на протичане бактериалните инфекции се разделят на фулминантни, остри, подостри и хронични.

Предразполагащи фактори за възникване на бактериални инфекции са:

 • намален имунен статус
 • новородени, особено недоносени
 • лоши санитарно-хигиенни и битови условия
 • недохранване
 • близък контакт с болни или носители на бактериална болест
 • лица, живеещи или работещи в големи колективи

Диагнозата се поставя главно чрез микробиологично изследване.

Лечението на бактериалните болести е с антибиотици, които са съобразени с причинителя.

В рубриката други бактериални болести са разгледани:

Проказа [болест на Hansen]

Инфекции, предизвикани от други микобактерии

Листериоза

Тетанус на новородено

Акушерски тетанус

Други форми на тетанус

Дифтерия

Коклюш

Скарлатина

Менингококова инфекция

Стрептококова септицемия

Друга септицемия

Актиномикоза

Нокардиоза

Бартонелоза

Еризипел

Други бактериални болести, некласифицирани другаде

Бактериална инфекция с неуточнена локализация

  3.4, 8 гласа

  ВИДОВЕ Бактериални болести МКБ A30-A49

  СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Бактериални болести МКБ A30-A49

  ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

  КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО