Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Други бактериални зоонози, некласифицирани другаде Други уточнени бактериални зоонози, некласифицирани другаде

Други уточнени бактериални зоонози, некласифицирани другаде МКБ A28.8

Други уточнени бактериални зоонози, некласифицирани другаде МКБ A28.8 - изображение

В рубриката други уточнени бактериални зоонози, некласифицирани другаде е разгледано заболяването актинобацилоза.

Касае се за бактериална инфекция, причинена от Грам-отрицателни кокобацили от рода Actinobacillus.

Патогените причиняват заболявания по-често при едрия рогат добитък, домашните животни, а понякога и при хората. Актинобацилозата се среща спорадично в целия свят.

Патогенни за човека са Actinomycetem comitans. Установено е, че е нормален обитател на устната кухина на човека. При определени условия може да възникне ювенилен пародонтит и остър некротизиращ улцерозен гингивит или бактериален ендокардит.

Предразполагащи фактори за възникването на възникване на инфекция в устната кухина са лезии на устната лигавица, кариозни зъби и др.

По-голям риск от развитие на ендокардит имат пациентите с предхождащо сърдечно клапно заболяване.

При ендокардита обикновено се засяга аортната клапа. Най-честите усложнения на заболяването са емболия и застойна сърдечна недостатъчност.

Други, по-редки инфекции, които Actinomycetem comitans причинява са мозъчен абсцес, синуит, ендофталмит, септичен артрит, остеомиелит, тендосиновит, перикардит, пневмония, емпием, септицемия по време на бременност и инфекции на пикочните пътища.

Диагнозата на актинобацилозата е трудна, тъй като заболяването се среща рядко. Необходимо е изолирането на причинителя от кръвни култури. Използва се също полимеразно-верижната реакция (PCR).

Лечението на други уточнени бактериални зоонози, некласифицирани другаде се осъществява с антибиотици от групата на бета-лактамите, аминогликозидите, тетрациклини, хлорамфеникол, както и много други антибактериални химиотерапевтици.

3.2, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други уточнени бактериални зоонози, некласифицирани другаде МКБ A28.8

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО