Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Други бактериални зоонози, некласифицирани другаде Екстраинтестинална иерсиниоза

Екстраинтестинална иерсиниоза МКБ A28.2

Екстраинтестинална иерсиниоза МКБ A28.2 - изображение

Иерсиниозата е остра антропозооноза, протичаща със стомашно-чревни симптоми, склонност към генерализация, органна локализация и токсоалергични прояви.

Причинител на заболяването е Yersinia enterocolitica - Грам-отрицателна къса пръчка. Не образува спори и капсули. Отделя ендотоксин. Устойчива е на ниски температури, но е чувствителна на дезинфекционни разтвори и високи температури.

Извънчревните прояви на иерсиниозата са свързани с алергизацията и защитните механизми на организма, както и с патогенетичните свойства на конкретния щам.

Бактериемията е по-честа при пациенти, лекувани с железни препарати или с хелатори на желязото. Вирулентните щамове имат рецептор върху външната си мембрана, който се проявява в условията на много ниски концентрации на желязо.

Проява на екстраинтестинална иерсиниоза е реактивният полиартрит, който започва остро след предистория за фебрилитет и диария.

Засягат се предимно коленните, интерфалангеалните стави и китките. Те са болезнени, оточни за около 2 седмици. В синовията се откриват възпалителни елементи. Симптомите могат да персистират 4 месеци с тенденция за хронифициране.

Предразполагащ фактор за развитие на реактивната артропатия се счита наличието на човешкия антиген В27 (в 80% от пациентите). При тези болни артритните симптоми са особено тежки.

Други извънчревни форми на инфекцията с Yersinia enterocolitica са синдром на Reiter, миокардити и гломерулонефрити.

Макар и рядко, след чревна инфекция и последваща септицемия, могат да се наблюдават метастатични разсейки на причинителя в различни органи:

  • огнищни абсцеси в черния дроб, бъбреците, слезката, белите дробове
  • кожни прояви - целулит
  • полиомиозит
  • пустули и булозни лезии
  • пневмония
  • менингит
  • панофталмит
  • остемиелит

Клинико-лабараторните изследвания показват левкоцитоза с неутрофилия и олевяване, а при алергични прояви - еозинофилия. СУЕ е умерено повишена.

Диагнозата се поставя въз основа на клиничната картина, клинико-лабараторните показатели и епидемиологичните данни.

При локалните форми на инфекцията не се провежда антибактериална терапия. Извънчревните форми, като например септицемията, се нуждаят от антибиотици. По принцип всички антибиотици, активни срещу грам-негативните бактерии се използват в лечението на екстраинтестинална иерсениоза. Огнищните екстраинтестинални заболявания на черния дроб, костите, ставите и централната нервна система изискват продължителна терапия над 3 седмици.

3.0, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Екстраинтестинална иерсиниоза МКБ A28.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО