Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални зоонози Сап и мелиоидоза

Сап и мелиоидоза МКБ A24

Сап и мелиоидоза МКБ A24 - изображение

Сапът е остро инфекциозно заболяване, протичащо с образуване на множество фликтени и абсцеси в кожата, носа и вътрешните органи.

Причинител на заболяването е бактерият Burkholderia mallei от род Burkholderia. Той е Грам-отрицателен микроорганизъм, неподвижен, без ресни, не образува капсули и спори. Отделя ендотоксин.

Източник на заразата са домашните животни - коне, мулета, магарета и котки. Човек се заразява основно по покривен механизъм - замърсяване на кожата или носната лигавица. Пътищата на заразяване са контактен, контактно-битов и по-рядко аерозолен. Боледуват главно мъже в активна възраст, чиято професия е свързана с животните. Входна врата на инфекцията е наранената кожа или лигавицата на носа, конюнктивите и храносмилателната система.

След навлизането си в организма причинителят води до образуване на множество грануломи, които бързо некротизират. По кръвен път, много бързо настъпва разнасяне на причинителя и образуване на абсцеси в различни вътрешни органи.

Инкубационният период на заболяването е 3-21 дни. Болестта протича обикновено в две клинични форми: остра и хронична.

Прогнозата е сериозна - леталитетът е висок.

Мелиоидозата е инфекциозно заболяване, много наподобяващо сапа, с полиморфна клинична картина.

Причинител на заболяването е Burkholderia pseudomallei, Грам-отрицателен бактерий, много сходен по морфологични, биохимични и други характеристики със сапния бактерий.

Източник на заразата са почвата и водата, особено застояли водни пространства, както и някои гризачи. Основен механизъм на заразяване е покривният, като фактори са водата, почвата и по-рядко хранителните продукти. Заразяването става и чрез алиментарен и аерозолен механизъм.

Патогенезата на мелиоидозата е много сходна с тази на сапа.

Инкубационният период на заболяването е от 2 до 20 дни. Мелиоидозата може да протече в следните клинични форми: септична, белодробна и латентна.

В рубриката сап и мелиоидоза са разгледани:

Сап

Остра и фулминантна мелиоидоза

Подостра и хронична мелиоидоза

Друга уточнена мелиоидоза

Мелиоидоза, неуточнена

3.5, 4 гласа

ВИДОВЕ Сап и мелиоидоза МКБ A24

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Сап и мелиоидоза МКБ A24

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Сап и мелиоидоза МКБ A24

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Сап и мелиоидоза МКБ A24

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки