Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Демиелинизация

Демиелинизация

Демиелинизация: представлява състояние се наблюдава нарушение на миелиновата обвивка на аксоните на нервните клетки.

Демиелинизацията може да се дължи на:

  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - абеталипопротеинемия, болест на Александър (Alexander disease), болестта на Палицеус-Мерцбахер (Pelizaeus-Merzbacher disease), болест на Канаван (Canavan disease), аспартилглюкозаминурия, левкодистрофия, болест на Сала (Salla disease).
  • Болести на нервната система - болест на Алцхаймер (Alzheimer's disease), болест на Шарко-Мари-Тут (Charcot-Marie-Tooth disease), синдром на Гилен-Баре(Guillain-Barre syndrome), хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия, множествена склероза, дифузна склероза, тип Шилер (Schilder type), неврит на очния нерв, болест на Рефсум (Refsum's disease), централна демиелинизация на мозъчния мост, наследствена сензомоторна невропатия тип 3, мултифокална моторна невропатия, хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия, трансверзален миелит.
  • Болоести на органите на кръвообращението - церебрална амилоидна ангиопатия.
  • Странични ефекти на медикаменти - такролимус, левамизол.
2.9, 7 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

В по-широк смисъл (4)+

Коморбидност (100)+

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА