0 продукта

Медицински изследвания

Изследване на черен дроб

Изследване на черен дроб - изображение

Изследване на черен дроб

Изследванията на черния дроб се делят на:

Физикални изследвания:

 • палпация;
 • перкусия.

Инструментални изследвания:

 • Лабораторни изследвания - на някои лабораторни показатели, които променят стойностите си при заболяване на черния дроб;
 • Микробиологични изследвания с антибиограма;
 • Ехография – остри възпалителни заболявания, травми, туморни образувания, кисти;
 • Рентгенови изследвания – контрастни и неконтрастни, КАТ – компютърна аксиална томография – при тумори и кисти;
 • Едноскопски изследания с биопсия;
 • Комбинирани изследвания – ЕРХПГ – ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография;
 • ЯМР – ядрено магнитен резонанс;
 • Ангиография – кръвотечения, тумори, кисти;
 • Сцинтиграфия.

 

Черният дроб е най-голямата жлеза в човешния организъм, орган, който принадлежи към храносмилателната система, играе важна роля в метаболизма на организма и изпълнява редица функции в тялото като дезинтоксикационна, складираща (гликоген), синтезна (плазмени белтъци, биохимични вещества нужни за храносмилането), регулаторна – участва в регулацията на въглехидратния метаболизъм, белтъчната обмяна, обмяната на мазнините, минералната обмяна, екскреторна, регулаторна, терморегулаторна функция.

Витамините B1, B2, B12, C, K участват в метаболитните процеси, които протичат в черния дроб.

Медицинската дума за черен дроб е – hepar, произхожда от гръцки език(ήπαρ).

Черния дроб е най-големият (след кожата) орган. Черният дроб е с мека консистенция, с тъмнокафяв цвят, лежи непосредствено под диафрагмата, в дясното подребрие.

Повърхността на черния дроб, която допира диафрагмата се нарича facies diaphragmatica, другата страна се нарича се facies visceralis.

Черният дроб се разделя условно на два по-големи лоба (ляв и десен) и други два по-малки (лобус квадратус и лобус каудатус).

Състой се от четири дяла:

 • ляв;
 • десен;
 • опашат;
 • квадратен.

 

Отвън черният дроб е обвит от Глисонова капсула. Черният дроб има двойно кръвоснабдяване – от чернодробната артерия (клон на коремната аорта) и порталната вена.

Основната структурна единица на черния дроб е чернодробното делче с неправилна призматична форма.

Чернодробните клетки се наричат хепатоцити, те са клетки с многоъгълна форма.

Клетките съдържат клетъчни включения - гликоген, липиди, минерални вещества, витамини, които променят своето количество.

Хепатоцитите образуват жлъчния секрет, който е необходим за храносмилането.

 

В кои случаи се препоръчва провеждането на изследването?

При съмнения за следните заболявания се препоръчва изследване на черния дроб:

 • Инфекциозни заболявания - Хепатит А, B, C, E, D, ебола, вирус на Ебщайн-Бар (инфекциозна мононуклеоза), лептоспироза, Q-треска. Инфекции с Entamoeba histolytica, туберкулоза.
 • Цироза- хронично прогресивно заболяване на черния дроб, характеризирашо се с нарушения на делчестата структура, нарастване на съединителна тъкан и патологична регенерация на тъканта. Дължи се на хроничнен алкохолизъм, вирусен хепатит, наличие на чернодробни паразитози.
 • Рак на черния дроб – етиологията му е неизяснена, предразполагащи фактори са заболяване като цироза, хирусни хепатити В и С, паразитни инвазии, злоупотреба с алкохол, контакт с някои канцерогеннни микотоксини.
 • Хемангиоми на черния дроб - аномално развитие на съдовете в черния дроб.
 • Заболяване на сърдечно-съдовата система (при дясностранна сърдечна недостатъчност е налице хепатомегалия – увеличаване размерите на черния дроб).
 • Непаразитни кисти – признаците се появяват късно, една когато кистата е нарастнала и и предизвиква атрофия на съседната чернодробна тъкан.
 • Паразитни кисти на черния дроб – най-чести се дължат на ехинококоза — тежко паразитно заболяване развиващо се в резултат на опаразитяване и растеж на цестода Echinococcus granulosus.
 • Други паразитни инвазии - клонорхоза, описторхоза, фасциолоза, малария, токсоплазмоза, лайшманиоза, шистозомиаза, мигриращи ларвни форми на нематоди.

 

Необходима ли е предварителна подготовка?

За физикалното изследване на черен дроб, което включва - палпация и перкусия пациентът не се нуждае от предварителна подготовка.

За някои инструментални изследвания се препоръчва пациента да не е консумирал храна и течности 8 часа преди изследването.

 

Метод на провеждане на изследването:

Провеждане на физикално изследване на черен дроб:

 

Палпация на черен дроб се осъществява с двете ръце на лекаря.

Извършва се в право и легнало положение на болния. Необходимо е пациетът да лежи по гръб със сгънати крака в коленете и ръце към тялото, с цел да се отпусне мускулатурата на корема.

 

Палпацията на черния дроб е посрещаща – ръцете се поставят в дясно подребрие няколко сантиметра под ребрената дъга, пациентът се кара да поеме въздух и при издишване ръцете на лекаря се приплъзват към ребрената дъга с цел да се посрещне ръба на черния дроб.

 

Перкусия на черен дроб

Перкусията на черния дроб се осъществява с пръст върху пръст от изследващия лекар.

Перкусията на черния дроб се осъществява по следните линии:

 • лява парастернала линия;
 • срединна линия; дясна парастернална линия;
 • дясна медиоклавикуларна линия;
 • предна аксиларна линия;
 • средна аксиларна линия.

 

Допълнителни изследвания на черния дроб:

Лабораторни изследвания:

 Тестовете за чернодробна функция - измерват се различни ензими, които се освобождават от черния дроб в кръвния поток. Тези тестове също измерват и други чернодробни функции. Чернодробните ензими може да са повишени, когато черния дроб се уврежда.

 • АЛАТ (аланин аминотрансфераза - ALT) - ензим, произвеждан в чернодробните клетки (хепатоцитите). Нивата на АЛАТ в кръвта се увеличават, когато хепатоцитите са увредени – възпалителни, вирусни заболявания (хепатит).

Нивата на АЛАТ се използват, за се определи възпалението и увреждането на черния дроб.

 • АСАТ аспартат аминотрансфераза - ензим, който се отделя от черния дроб, АСАТ е по-малко специфичен при чернодробни заболявания.
 • АФ алкална фосфатаза ALK - ензим, който се произвежда в жлъчните канали и костите. Той се открива в черния дроб. Нивата му са високи при заболявания на черния дроб - хепатит, цироза.
 • ГГТ или ГГПТ Гама-глутамил трансфераза/транспептидаза GGT - ензим, който се произвежда в жлъчните канали. Нивата му се повишават  при заболявания на жлъчните канали, хепатит, употреба на алкохол.
 • Билирубин се получава при разграждането на остарелите еритроцити. При усилено разграждане на еритроцитите количеството на билирубин не може да се обработи от черния дроб и се увеличава в организма в кръвта, кожата и склерите на очите се оцветяват в жълто и е налице жълтеница – icterus, иктер.Билирубина обикновено се измерва като общ, директен и индиректен билирубин.
 • Албумин е протеин, който се произвежда от черния дроб и се открива в кръвта. Ниските нива на албумин са налице при увредена функция на черния дроб.
 • ПВ (протромбиново/тромбиново време, PT) е изследване на способността за кръвосъсирване. То е удължено (или високо), когато има ниско ниво от някои от кръвните кръвосъсирващи фактори, които се произвеждат от черния дроб, при увреждане на черния дроб.

 

 

 Пълна кръвна картина - изследват се: еритроцити, левкоцити и тромбоцити.

 Химически показатели - електролити, глюкоза и липиди в кръвта.

 

Какво ще усещате по време на изследването?

По време на физикалното изследване на черния дроб може да усетите лек дискомфорт при наличие на болененост от страна на черния дроб и жлъчната система.

По време на инструменталното изследване може да усетите лек дискомфорт.

 

При необходимост от вземане на материал (кръв) за лабораторни изследвания може да усетите леко убождане от иглата, с която се взема материала.

 

Има ли рискове от провеждането на изследването?

Необходимо е да се уточни наличие на алергия и свръхчувствителност на пациента към някой контрастни вещества, с които се правят някои изследвания.

 

Резултати от проведеното изследване:

   Нормални стойности:

 • Нормалните стойности на АЛАТ могат да варират между различните лаборатории.

Мъже: 10–40 units per liter (U/L).

Жени: 7–35 U/L.

 • Нормалните стойности на АСАТ могат да варират между различните лаборатории.

Мъже: 14–36 U/L

Жени: 10–36 U/L

 • Нормалните стойности на АФ могат да варират между различните лаборатории.

Възрастни: 30-126 units per liter (U/L)

Деца: 30-300 U/L

Жените в последните месеци от бременността имат високи нива на АФ, защото този ензим се произвежда от плацентата. Децата също имат по-високи стойности на АФ, което се дължи на бързия растеж на костите.

 • Нормалните стойности на ГГТ са:

Мъже:  8 to 38 U/L

Жени: 5 to 27 U/L

 • Нормални стойности на билирубин:

Общ билирубин: 0.3–1.0 mg/dL или 5.1–17.0 mmol/L

Директен билирубин: 0.1–0.3 mg/dL или 1.7–5.1 mmol/L

Индиректен билирубин (изчислява се като разлика от общ билирубин и директен билирубин): 0.2–0.8 mg/dL или 3.4–12.0 mmol/L 

 • Нормални стойности на протромбиново време:

PT: 70-120%

INR: 0.8-1.2

 

   Отклонения от нормата:

Отклонения от лабораторните показатели при възпалителни, паразитни, неоплазмени заболявания.

Болезненост в областта на проекцията на черния дроб, в дясно подребрие.

 

Кога не трябва да провеждате изследването?

Няма противопоказания за провеждане на изследването.

При наличие на алергия от страна на пациента към някои от веществата, с които се правят някои изследвания, такова не се провежда.

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 18 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Изследване на черен дроб" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Изследване на черен дроб"

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.