0 продукта

Заболявания

Миозит мкб M60

Миозит - изображение

Миозит: Мултисистемно заболяване, което представлява хронично възпаление, обхващащо скелетната мускулатура и кожата.

Заболяването засяга всички възрасти, но е най-често във възрастта между 4 и 10 години. Среща се и при двата пола, по-често при момичета.

Етиология:

Въпреки многобройните изследвания, все още не е доказана ясната причина за отключване на дерматомиозита. Заболелите деца са по-често носители на HLA-B8 и DR3- антигените. При някои от тях се установяват различни дефекти в имунитета. Някои учени приемат, че основна роля за отключване на дарматомиозита играят някои вируси, но и тази теория е обект на спорове. Подобен на дерматомиозита синдром е описан и при деца с Х - свързана агамаглобулинемия.


Патоанатомия:

Процесът обхваща предимно проксималната група мускули и кожата. Установява се отлагане на различни комплекси имуноглобулини, както и С3 фракцията от системата на комплемента. Натрупването на имунните комплекси и различните клетки на възпалението, предизвикват разрушаване на основния градивен елемент на мускулите - миофибрилите. На мястото на унищожените миофибрили разраства съединителна тъкан.


Клинична картина:

Заболяването може да започне с бързо или постепенно разгръщане на симптомите. При по-голямата част от децата, преди да се появят типичните за дерматомиозита симптоми, се наблюдава астеноадинамия. Основно в клиничната картина на дерматомиозита е наличието на слабост в проксималната група мускули. Обикновено родителите забелязват честите почивки, които правят децата им по време на игра. Постепенно се затруднява извършването на движения, като изкачването по стълби, ставането от седнало или клекнало положение. Някои от децата се оплакват от болки в мускулите, а при част от тях се появяват артралгии.
Наред с мускулния синдром се оформя и кожният. Той включва различни обривни единици, но има някои характерни прояви, които са типични за дерматомиозита. Такъв е характерният периорбитален ливиден еритем (под формата на очила) и появата на възлите на Gottron (обикновено по дорзалната повърхност на ставите на ръцете, както и по шията и лицето). Освен типичните за дерматомиозита кожни промени, се появяват и други разнообразни прояви:

  • палмарен еритем;
  • телеангиектазии; 
  • кожни улцерации.

Като мултисистемно заболяване, дерматомиозитът поразява почти всички органи и системи. Може да се засегне храносмилателната система (затруднено гълтане, появата на язви); засягането на дихателните мускули води до затруднение в дишането( диспнея); някои от децата развиват миокардит, гломерулонефрит и други.
Паранеопластичните дерматомиозити протичат бавно и хронично. При тази форма клиниката се владее предимно от астено-адинамичния синдром.
Дерматомиозитът може да се съчетае с друго ревматично заболяване. Към типичните за дерматомиозита симптоми, се появяват и оплаквания, характерни за другото заболяване.

Диагноза:

Важни за поставяне на диагнозата са наличието на проксимална мускулна слабост и типичните кожни промени.
При лабораторните изследвания се откриват някои промени:

  • ускорено СУЕ и умерена левкоцитоза;
  • повишено серумно ниво на креатинфосфокиназа и лактатдехидрогеназа.

Чрез имунологични методи се откриват различни антитела-АНА, антитела към Jo-1, антитела срещу полимиозит-1-антиген.
Диагнозата се потвърждава от мускулната биопсия, която доказа деструкцията на миофибрилите и заместването им със съединителна тъкан.


Диференциална диагноза:

Влизат голям брой заболявания, които напомнят дерматомиозита. Това са:

  • прогресивната мускулна дистрофия;
  • миастения гравис;
  • автоимунни полиневропатии;
  • токсични и инфекциозни миопатии и други.

Лечение:

Прилагат се основно кортикостероиди и имуносупресори.
Към лечението се включват и противомаларийни препарати. На болните се назначават и различни видове кинезитерапия.

Прогноза:

При 80% от децата настъпва оздравяване, като при една част от тях остават остатъчни изменения.

Органи и системи свързани с миозит

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.1, 16 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Миозит" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Миозит"

Какво трябва да е наказанието за посегателство върху лекар по време на изпълнение на служебните му задължения?

Лекарите са хора като другите, трябва да се действа по законите на България.
Специални, по-тежки наказания за извършители на такива постъпки., заради социалната им безотговорност.
Да се класифицират като хулиганска проява и да се наказват с глоба, ако няма извършено криминално престъпление.
Лекарите си го заслужават и хората не трябва да се осъждат заради това, че не са им издържали нервите.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.