Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

от 10 дек 2012г.

Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71 - изображение

Хепатити, които настъпват в резултат на токсичното действие на редица медикаменти, водещи до токсично увреждане на черния дроб, се наричат медиманентозни. Тъй като всичко медикаменти, които постъпват в човешкия организъм преминават през черния дроб, последния е уязвим към различни токсични увреждания, а функционалната му незрелост в детска възраст го прави много уязвим към токсично действие. Някои медикаменти са с доказано токсично действие към черния дроб. Те образуват чрез окисление, силно токсично съединения. Увреждането на черния дроб от такъв тип медикаменти зависи от дозата, вида и времетраенето на прилагането на медикамента.

Други медикаменти увреждат черния дроб по непряк начин чрез образуване на антигенни комплекси и отключване на имуннологична реакция. Този тип увреждания на черния дроб не са дозозависими и протичат със следната симптоматика:

  • висока температура;
  • обриви;
  • артралгия.

Белези на увреден черен дроб настъпва 4 седмици след приема на съответния медикамент. Прекратяването на лечението с такъв медикамент води до изчезване на проявите на чернодробното увреждане. В основата на медикаментозните хапатити са директно токсично действие на медикамент или индиректно имунологично увреждане на черния дроб

Медикаментозните хепатити могат да протекат с нетипични симптоми - висока температура, отпадналост и да приличат на остър вирусен хепатит. В много случаи може да се изяви жълтеница. Най-честите медикаменти, употребяващи се масово в практиката, които могат да доведат до медикаментозен хепатит са:

  • високи дози парацетамол - над 7 грама за денонощие;
  • антибиотици - тетрациклин, рифампицин, пеницилини, хлорамфеникол, сулфонамиди, алфаметилдопа, фенобарбитал, халотан, метотрексат.

Диагнозата медикаментозен хепатит се включва: изключване остър вирусен хепатит и съобщени данни за прилагане на медикамент с доказано токсично действие към черния дроб.

Лечението на медикаментозните хепатити се състои в прекъсване на прилагането на съответния медикамент и се назначават хепатопротектори и укрепващи средства - витамини.

Прогнозата на медикаментозните хепатити зависи от степента на увреждане на черния дроб. Профилактиката на медикаментозните хепатити включва: преди назначаване на определен медикамент, трябва да се съобрази функционалното състояние на черния дроб при децата като особено завишено е вниманието при новородени, които са много податливи на токсичното действие на медикаменти. При изписване на медикаменти, увреждащи черния дроб, трябва да се следи системно чернодробните показатели.

1.7, 3 гласа

ВИДОВЕ Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Токсично увреждане на черния дроб МКБ K71

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки