0 продукта

Заболявания

Ректален полип мкб K62.1

Ректален полип - изображение

Ректален полип представлява всяка органична формация, която е на краче или широка основа и проминира (изпъква) в лумена на ректума. Ректалните полипи имат разнообразна морфологична структура, която определя лечебния подход. Ректалните полипи се подразделят на:

  • епителни тумори (аденоми и аденоматоза);
  • неепителни тумори (липоми, лейомиоми, фиброми, шваноми, хемангиоми, лимфангиоми) и
  • псевдотуморни поражения.

Аденомите са най-честите доброкачествени тумори на ректума. Голямото им клинично значение се определя от честотата и малигнения потенциал, който притежават. По-чести са при мъже на възраст над 40 години.

Етиологията (причините) и патогенезата на аденомите е неясна. За възникването им има различни теории: намален консумация на целулозна храна, хронични възпалителни изменения в лигавицата, проявени аномалии на мукозата (лигавицата) в ембрионалния период, въздействие на недостатъчно проучени хормони, наследствени фактори. Най-често се локализират в ректосигмоида. Когато броят им е до 5, се приема групова аденоматоза, до 100 – множествена и над 100 до хиляда – дифузна аденоматоза. Аденомите са разположени обикновено на гребена на лигавичните гънки. Главичката им е кръгла или елипсовидна, а крачето – с различна дължина (до 5-7 см), интермедиерно или липсва. В последния случай аденомът е широко захванат за чревната стена. Хистоморфологично аденомите са 3 типа: тубуларни, вилозни и смесени. Тяхното формиране е резултат на абнормен растеж на чревния епител. Тубуларният аденом е най-чест. Формира се от епитела на криптите. Вилозният аденом произхожда от повърхностния епител. Смесеният аденом притежава структурни компоненти и на двата типа, като единия преобладава. Високият малигнен потенциал на вилозните и смесените аденоми налагат патологът задължително да отбелязва хистологичния тип на степента на дисплазия.

Най-честите симптоми са кървене и мукорея (особено при вилозните). В някои случаи обилната загуба на слуз може да доведе до тежка хипокалиемия, хипопротеинемия и дехидратация. Големите ректални полипи създават чувство за пълнота в ректума, незавършеност на дефекацията или обтурират (запушват) лумена. Малките ректални полипи (под 1 см) протичат безсимптомно и се откриват случайно.

Анамнезата и обективното изследване насочват, но решаващи за диагнозата са двойно-контрастното рентгеново изследване на дебелото черво и ендоскопията. Съществено значение има ендоскопската характеристика на полипите, която се базира на няколко показателя: локализация, форма, големина, цвят, състояние на лигавицата, вид на крачето и хистологичната преценка.

Ендоскопските критерии за малигнизация на полипите са следните:

  • силно намален до липсващи светлинни отблясъци;
  • промяна в цвета и повърхността на полипа – ерозии, разязвяване, асиметричност в контура;
  • късливост на полипната тъкан, лесна ранимост при допир;
  • големина на лезията (увреждането);
  • брой на полипите – колкото е по-голям, толкова възможността за малигнена трансформация нараства и при фамилната аденоматоза достига до 100 %.

Решаваща за диагнозата ректален полип е хистологичната характеристика на лезията след тотално отстраняване. По тази причина полипите не се биопсират.

Малките полипи се отстраняват чрез механична щипкова или кюретна полипектомия. Ректален полип с по-големи размери се отстранява ендоскопски или хирургично. След полипектомия болните остават на диспансерно наблюдение. Първият ендоскопски контрол се извършва след 45-60 дни от полипектомията (отстраняване на полип), вторият – от 3 до 6 месеца, а в следващите 2 години – през 6 месеца. 

Лечение на ректален полип

Органи и системи свързани с ректален полип

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.2, 18 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Ректален полип" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Ректален полип"

Случвало ли ви се е да ви откажат лекарство, ако нямате рецепта за него?

Фармацевтите винаги ми отказват дадено лекарство, ако нямам рецепта за него.
Фармацевтите отказват, но променят решението си, ако съм редовен клиент или много им се помоля.
Някъде искат, другаде не искат рецепта, въпрос на фирмена политика.
Никога не съм имал проблем с получаването на лекарства, рецептата е само формалност.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.