0 продукта

Заболявания

Ректален полип мкб K62.1

Ректален полип - изображение

Ректален полип представлява всяка органична формация, която е на краче или широка основа и проминира (изпъква) в лумена на ректума. Ректалните полипи имат разнообразна морфологична структура, която определя лечебния подход. Ректалните полипи се подразделят на:

  • епителни тумори (аденоми и аденоматоза);
  • неепителни тумори (липоми, лейомиоми, фиброми, шваноми, хемангиоми, лимфангиоми) и
  • псевдотуморни поражения.

Аденомите са най-честите доброкачествени тумори на ректума. Голямото им клинично значение се определя от честотата и малигнения потенциал, който притежават. По-чести са при мъже на възраст над 40 години.

Етиологията (причините) и патогенезата на аденомите е неясна. За възникването им има различни теории: намален консумация на целулозна храна, хронични възпалителни изменения в лигавицата, проявени аномалии на мукозата (лигавицата) в ембрионалния период, въздействие на недостатъчно проучени хормони, наследствени фактори. Най-често се локализират в ректосигмоида. Когато броят им е до 5, се приема групова аденоматоза, до 100 – множествена и над 100 до хиляда – дифузна аденоматоза. Аденомите са разположени обикновено на гребена на лигавичните гънки. Главичката им е кръгла или елипсовидна, а крачето – с различна дължина (до 5-7 см), интермедиерно или липсва. В последния случай аденомът е широко захванат за чревната стена. Хистоморфологично аденомите са 3 типа: тубуларни, вилозни и смесени. Тяхното формиране е резултат на абнормен растеж на чревния епител. Тубуларният аденом е най-чест. Формира се от епитела на криптите. Вилозният аденом произхожда от повърхностния епител. Смесеният аденом притежава структурни компоненти и на двата типа, като единия преобладава. Високият малигнен потенциал на вилозните и смесените аденоми налагат патологът задължително да отбелязва хистологичния тип на степента на дисплазия.

Най-честите симптоми са кървене и мукорея (особено при вилозните). В някои случаи обилната загуба на слуз може да доведе до тежка хипокалиемия, хипопротеинемия и дехидратация. Големите ректални полипи създават чувство за пълнота в ректума, незавършеност на дефекацията или обтурират (запушват) лумена. Малките ректални полипи (под 1 см) протичат безсимптомно и се откриват случайно.

Анамнезата и обективното изследване насочват, но решаващи за диагнозата са двойно-контрастното рентгеново изследване на дебелото черво и ендоскопията. Съществено значение има ендоскопската характеристика на полипите, която се базира на няколко показателя: локализация, форма, големина, цвят, състояние на лигавицата, вид на крачето и хистологичната преценка.

Ендоскопските критерии за малигнизация на полипите са следните:

  • силно намален до липсващи светлинни отблясъци;
  • промяна в цвета и повърхността на полипа – ерозии, разязвяване, асиметричност в контура;
  • късливост на полипната тъкан, лесна ранимост при допир;
  • големина на лезията (увреждането);
  • брой на полипите – колкото е по-голям, толкова възможността за малигнена трансформация нараства и при фамилната аденоматоза достига до 100 %.

Решаваща за диагнозата ректален полип е хистологичната характеристика на лезията след тотално отстраняване. По тази причина полипите не се биопсират.

Малките полипи се отстраняват чрез механична щипкова или кюретна полипектомия. Ректален полип с по-големи размери се отстранява ендоскопски или хирургично. След полипектомия болните остават на диспансерно наблюдение. Първият ендоскопски контрол се извършва след 45-60 дни от полипектомията (отстраняване на полип), вторият – от 3 до 6 месеца, а в следващите 2 години – през 6 месеца. 

Лечение на ректален полип

Органи и системи свързани с ректален полип

Оцени страницата и я сподели с приятели
12345 3.2, 18 Гласа
Сподели в Facebook
Коментирай във Facebook

!. forum.framar.bg

Споделете вашето мнение, задайте въпрос или отворете дискусия за "Ректален полип" във форума.

?. www.framar.bg:

Коментирайте "Ректален полип"

Кърменето на обществени места – естествено, допустимо или неприемливо?

Майката има право да кърми детето си независимо от възрастта му когато и където пожелае, без разголването й да се отъждествява с форма на ексхибиционизъм. Собствениците на търговския комплекс следва да бъдат осъдени и да платят обезщетение.
Кърменето на обществени места не подлежи на коментар, когато майката се стреми да запази интимността на този акт встрани от чуждите погледи като наметне себе си и бебето с шал. Искът на БХК не следва да бъде удовлетворен.
Кърменето на бебето и детето извън дома е редно да се практикува в уединението на специални помещения, предназначени за хранене и преобличане. Майката основателно е била помолена да преустанови храненето на детето си, щом не желае да завоалира процеса.
Не само тютюнопушенето, но и кърменето на обществена места трябва да бъде забранено.

Бюлетин

Промоции.

Актуални продукти.

Информация и новини.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, моля винаги се обръщайте за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.